• bannerhuizen.jpg

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. Wij schrijven vergunningen, houden toezicht bij bedrijven en handhaven waar nodig. Onze specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Nieuws van FUMO

 • 15 11

  Maatregelen FUMO i.v.m. vogelgriep

  In verband met de vogelgriep heeft de FUMO besloten voorlopig geen bezoeken meer af te leggen bij pluimveebedrijven en andere vogelbedrijven. Lees meer »

 • 04 10

  Friese VTH-netwerkdag 2016

  Op donderdag 22 september vond de jaarlijkse Friese VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) Netwerkdag plaats. Het thema was dit jaar “Werken aan netwerken”. Wabo breed kwamen partners van... Lees meer »

 • 29 09

  Benoeming interim-directeur FUMO

  De heer Ron van der Helm is benoemd als nieuwe interim-directeur FUMO. De doorontwikkeling en de noodzakelijke aanpassingen voor een gedragen Regionale Uitvoeringsdienst van en voor gemeenten... Lees meer »