Actueel

Friese boeren zorgen beter voor de weidevogel

03 mei. 2022

De bescherming van de natuur is geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). Vanuit die wet hebben boeren een zorgplicht voor weidevogels. Toezichthouders Wnb van de FUMO controleren of men zich hieraan houdt en concluderen: ‘Het gaat langzaam de goede kant op. Boeren houden steeds meer rekening met de weidevogel. Maar we zijn er nog niet.’

Lees verder
Izaak hangt waarschuwingsbord op bij officiële zwemwaterlocatie

Start van het zwemwaterseizoen

02 mei. 2022

Overal in Friesland is water: vaarten, plassen, meren… Stijgt de temperatuur? Dan staan Friezen al snel ergens met hun tenen in het water. Of het natuurwater veilig en schoon is weten we als het zwemwaterseizoen begint. Want dan controleert de FUMO samen met Wetterskip Fryslân de circa vijftig officiële zwemlocaties in Friesland. ’t Wetterskip onderzoekt het water op gevaarlijke bacteriën en blauwalgen. De FUMO controleert zwemwaterlocaties op hygiëne en veiligheid.

Lees verder

Aantal meldingen geur- en geluidsoverlast neemt af

11 apr. 2022

De Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO) ontving afgelopen jaar opnieuw veel meldingen van geluid- en geuroverlast. In totaal kwamen er 631 meldingen via het provinciale milieualarmnummer (058) 212 24 22 binnen. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toen stond de teller op 684. ‘We zijn blij dat inwoners en bedrijven het alarmnummer bellen. Zo kunnen wij meteen in actie komen en de meldingen onderzoeken,’ zegt Aize Terpstra, coördinator van het milieualarmnummer bij de FUMO.

Lees verder