Wie zijn wij?

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân. Wij zijn een professionele en hoogwaardige organisatie die gericht in verbinding staat met haar opdrachtgevers: de 18 Friese gemeenten, de Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

De FUMO verzorgt in Fryslân de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken op het gebied van milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Daarnaast verleent de FUMO specialistisch advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, lucht, geur, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.

Vanuit het kantoor in Grou werken 185 enthousiaste professionals dagelijks met ambitie en bevlogenheid. We beschermen en bewaken onze leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties. Daarbij zoeken we continu naar de balans tussen milieu en economie.

Onze vacatures

Verhalen van onze medewerkers

Onze collega’s kunnen het beste vertellen hoe het is om bij de FUMO te werken. Lees hier vier verhalen van collega’s.