Zelf regelen

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Is het dringend? Bel ons dan. Heb je overlast door een bedrijf? Dan kan je bellen 24 uur per dag en 7 dagen per week naar het milieu-alarmnummer (058) 212 24 22.

Overlast melden

Ervaar je overlast door een bedrijf? Milieuklachten en –incidenten van bedrijven kun je 24 uur per dag en 7 dagen per week melden via het milieu-alarmnummer (058) 212 24 22. Denk hierbij aan overlast door stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder.

Vergunning aanvragen of melding doen

Wil je een bedrijf starten of wil je jouw bedrijf uitbreiden? Check dan eerst of je een omgevingsvergunning milieu of een melding Activiteitenbesluit milieubeheer nodig hebt. De FUMO verstrekt milieuvergunningen aan burgers en bedrijven. Dit doen we in opdracht van de provincie Fryslân en de Friese gemeenten.

Luchtvaart

Wil je met een luchtvaartuig landen of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Vraag dan een TUG-ontheffing aan.

Wanneer je een TUG-ontheffing hebt en je wil gaan landen/opstijgen, meld het dan minimaal 24 uur van te voren bij de FUMO via dit formulier. Stuur een kopie van het formulier naar meldingTUG@ilent.nl en naar de gemeente waarin het betreffende terrein ligt.

Zwemmen in Fryslân

Heb je een vraag, melding of klacht over een buitenzwemlocatie? Bel dan met de zwemwatertelefoon (058) 292 56 50 (alleen tijdens het buitenzwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober). Of geef het aan ons door via het klachtenformulier.

Heb je gezondheidsklachten, klachten over onderhoud of ben je gevaarlijke situaties tegen gekomen in (semi-)openbare zwembaden? Meld het aan ons via het klachtenformulier.

Melding ongewoon voorval

Als bedrijf ben je verplicht om gebeurtenissen die niet in het normale proces vallen aan de overheid te melden. Denk daarbij aan storingen in het productieproces of ongelukken en calamiteiten. Bel altijd eerst het milieualarmnummer (058) 212 24 22 en vul daarna het formulier 'Melding ongewone voorvallen' in.

Bedrijfsmutaties

Is er binnenkort een wijziging in jouw bedrijf? Gaat jouw bedrijf verhuizen? Of gaat jouw bedrijf een nieuwe activiteit erbij doen? Geef het aan ons door via dit mutatieformulier.

Sla het formulier op, open het Excel-bestand, vul het in en maak hiermee een e-mail naar het aangegeven adres.

Intake formulier opdracht

Heb je (gemeente, provincie of Wetterskip) een nieuwe opdracht voor ons? Geef het dan door via het intakeformulier. Vul jouw gegevens, de details van de opdracht en jouw wensen in en wij gaan voor je aan de slag.

Intakeformulier gezamenlijke controle

Wil je (gemeente, provincie of Wetterskip) samen met ons een controle uitvoeren? Vul dan het intakeformulier gezamenlijke controle in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Woo-verzoek indienden

Wil jij dat de FUMO bepaalde informatie openbaar maakt? Het recht om informatie van overheidsinstanties te verkrijgen, is vastgelegd in de Wet open overheid (Woo). Lees waar je openbare informatie kunt vinden en wanneer én hoe hoe je een Woo-verzoek kunt indienen. 

Heb je een andere vraag, maak dan gebruik van ons contactformulier of mail ons via info@fumo.nl. Je kunt ons ook op werkdagen tijdens kantooruren bellen via (0566) 750 300.