Milieualarmnummer

Milieuklachten over bedrijven en natuurverstoring kun je melden via het milieualarmnummer (058) 212 24 22. Het milieualarmnummer is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.

Bedrijven zijn verplicht milieu-incidenten te melden, zoals storingen in het productieproces of ongelukken en calamiteiten. Bel altijd eerst het milieualarmnummer en vul daarna het formulier Melding ongewone voorvallen in.

Voor welke klachten kan ik bellen?

Het milieualarmnummer is alleen bedoeld om overlast van bedrijven te melden. Niet voor klachten veroorzaakt door particulieren.

Je belt het milieualarmnummer voor onderstaande klachten:

 • Stankoverlast
 • Geluidsoverlast
 • Luchtverontreiniging
 • Bodemverontreiniging
 • Milieu-incidenten

Je belt de gemeente voor onderstaande klachten:

 • Hondenpoep
 • Vuilniszakken/vuilniscontainers
 • Zwerfvuil
 • Burengerucht
 • Ongedierte
 • Groenonderhoud
 • Verkeersoverlast
 • Sluitingstijden
 • Bouwen/slopen van panden

Je kunt direct contact opnemen met instanties bij de volgende zaken:

Afhandeling meldingen

De FUMO onderzoekt de melding volgens een prioriteitenlijst en gaat op zoek naar de veroorzaker om de overlast te laten stoppen. Als blijkt dat niet volgens de voorschriften is gewerkt, adviseert de FUMO aan het bevoegd gezag (gemeente of provincie) om te handhaven. We informeren de melder (naar wens) achteraf over wat er met de melding is gedaan.

Privacy gewaarborgd

Als je een melding bij het milieualarmnummer doet, worden je persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan de bedrijven waarover je een melding doet. De FUMO hanteert hierbij de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Alleen als jouw melding tot een strafrechtelijk onderzoek leidt, kan het Openbaar Ministerie of de rechtbank je gegevens bij de FUMO opvragen. De FUMO moet die dan verstrekken.