Onze wereld is de wereld van de natuur en het milieu: onze leefomgeving. Elke dag zetten we ons in om onze leefomgeving zo goed mogelijk te beschermen en te bewaken voor de generaties die na ons komen. Dit doen we door daar te zijn waar het gebeurt: met de voeten in de klei.

Wat we doen

Er is veel regelgeving die onze leefomgeving beschermt. Denk aan thema’s als luchtkwaliteit, waterkwaliteit en geluidsoverlast. Onze medewerkers controleren of bedrijven in Fryslân zich aan de regels houden. Dit doen we in opdracht van de 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Naast vergunningverlening, toezicht en handhaving geven wij ook advies. Of het nu gaat om lucht-, bodem-, water- of geluidsvraagstukken, we hebben de specialisten in huis om je een deskundig antwoord te geven.

Onze opdrachtgevers

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân; de deelnemers.

Gemeenschappelijke regeling

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de gemeenschappelijke regeling FUMO hebben de deelnemers vastgelegd wat het doel is van de FUMO, welke taken de FUMO uitvoert, hoe de FUMO wordt bestuurd en hoe de financiën zijn geregeld.

Bestuur

Het bestuur van de FUMO bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Vertegenwoordigers van de deelnemers zitten in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door vijf leden van het algemeen bestuur. De secretaris/directeur van de FUMO ondertekent samen met de voorzitter de besluiten van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Voorzitter

Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Irona Groeneveld, wethouder in de gemeente De Fryske Marren, is sinds oktober 2023 voorzitter van de FUMO.