Algemeen bestuur

In het algemeen bestuur van de FUMO hebben alle deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zitting. Het algemeen bestuur bestaat uit 21 leden: een wethouder van elke gemeente, twee gedeputeerden van de provincie en een lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Taken

  • Het vaststellen van de begroting
  • Het vaststellen van de bijdrage van de deelnemers
  • Het vaststellen van de jaarstukken

Vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de FUMO zijn openbaar. Wil je de vergadering bijwonen? Meld je zich dan vooraf aan via aanmelden@fumo.nl.

Het algemeen bestuur vergadert in 2024 op:

  • Donderdag 29 februari, 10.00 uur (extra AB)
  • Donderdag 11 april, 10.00 uur
  • Donderdag 11 juli, 10.00 uur
  • Donderdag 24 oktober, 10.00 uur
  • Donderdag 19 december, 10.00 uur

De stukken voor de vergadering van het algemeen bestuur vind je hier.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden: