Juridisch en specialistisch advies

De juridisch adviseurs van de FUMO zijn gespecialiseerd in het bestuursrecht, het omgevingsrecht en het privaatrecht. Daarnaast heeft de FUMO adviseurs in dienst die gespecialiseerd zijn in de onderwerpen geluid, licht, bodem, lucht/geur en externe veiligheid.

De adviseurs ondersteunen hun collega’s van Vergunningverlening en Toezicht en handhaving en adviseren de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.