Vergunningen en meldingen

Wil je als ondernemer starten met een bedrijf? Dan moet je voor milieubelastende activiteiten meestal een milieumelding doen. Onder de Omgevingswet is dat nodig per activiteit. Ook moet je vier weken voor de start van de activiteit vaak specifieke informatie over de activiteit geven (informatieplicht). Soms is daarnaast een omgevingsvergunning nodig.

Wil je een bedrijf starten of uitbreiden, en wil je direct de juiste gegevens indienen? Doe dan eerst de Vergunningcheck op www.omgevingswet.overheid.nl voordat je iets gaat aanvragen. Zo weet je precies wat je moet indienen.

Heb ik een vergunning nodig? Of moet ik een melding doen en informatie geven?

Ga naar de website www.omgevingswet.overheid.nl. Klik daar op de Vergunningcheck om te controleren wat je precies moet indienen. Door de Vergunningcheck in te vullen, zie je wat je nodig hebt:

  • een omgevingsvergunning milieu op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en/of het omgevingsplan en/of
  • één of meer meldingen op grond van het Bal en/of
  • één of meer informatieplichten op grond van Bal en/of omgevingsplan.

De check geeft aan wat je moet indienen en of je daarvoor eerst beter contact kunt opnemen met de gemeente of als je onder het bevoegd gezag van de provincie valt, met de provincie. Aan het einde van de check kun je direct door naar aanvragen. De gegevens uit de check gaan mee naar de aanvraag. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met jouw gemeente of de provincie.

Hulpmiddel voor IPPC bedrijven

Ben je een bedrijf met een Integrated Pollution and Prevention Contol (IPPC)-installatie? Dan moet je bij de vergunningaanvraag aantonen dat de milieubelastende activiteiten voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT). Deze zijn omschreven in de BAT Reference documents (Brefs). De Omgevingsdiensten ontwikkelden hiervoor een hulpmiddel waarin dit eenvoudig kan worden ingevuld. De ingevulde tool voeg je als bijlage bij de vergunningaanvraag toe. Het gebruik van de tool is niet verplicht, maar biedt veel voordelen en versnelt de beoordeling. 

Op IPPC-installatie | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) is meer informatie te vinden.