Toezicht en handhaving

Heb je een bedrijf? Dan kunnen controleurs van de FUMO langskomen. Wij controleren bijvoorbeeld of installaties van bedrijven, opslag van vloeistoffen of de verwerking van afval aan de geldende wet- en regelgeving voldoen. Wanneer dat niet het geval is, komen we in actie.

Toezichthouders

Onze toezichthouders houden toezicht op wettelijke milieu- en brandveiligheidsregels. Hoe vaak we langskomen hangt af van de impact die een bedrijf heeft op het milieu. En we kijken of de regels in het verleden goed zijn nageleefd of juist niet. We komen ook in actie bij klachten of meldingen uit de omgeving door bijvoorbeeld omwonenden.

Moet ik me voorbereiden?

Onze toezichthouders komen meestal onaangekondigd op bezoek. In bepaalde gevallen krijg je vooraf een aankondiging van een bezoek.

Boa's

Bij de FUMO werken milieuboa’s en groene boa’s die milieu- en natuurdelicten opsporen. Bij overtredingen kunnen onze boa’s een strafrechtelijke procedure opstarten.

De boa-milieutaken voeren we uit voor de Provincie Fryslân, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden, Smallingerland en De Fryske Marren. De milieuboa’s doen zowel de toezichttaken op grond van de Algemene wet bestuursrecht als de boa-taken op grond van de Wet op de economische delicten.

De groene boa-taken doen we in opdracht van de Provincie Fryslân. De taken van de groene boa’s zijn voornamelijk gericht op handhaving van de Wet natuurbescherming.

De boa’s van de FUMO houden zich bezig met overtredingen die geconstateerd worden tijdens (bedrijfs)controles, meldingen door gemeenten en handhavingspartners, meldingen via het milieu-alarmnummer en bij incidenten die aan het licht zijn gekomen door ketentoezicht. Voor de provincie houden onze boa’s zich bezig met de provinciale wetgeving, zoals de Ontgrondingenwet, Wet natuurbescherming, Wet bodembescherming en Wet hygiëne en veiligheid zwem- en badinrichtingen.