Interne organisatie

De FUMO bestaat uit drie afdelingen:

  • de afdeling Toezicht en Handhaving;
  • de afdeling Vergunningverlening en Specialistisch Advies;
  • de afdeling Bedrijfsvoering.

Aan het hoofd van de organisatie staat de secretaris/directeur. De afdelingshoofden sturen de afdelingen aan. Binnen de afdelingen Toezicht en Handhaving en Vergunningverlening en Specialistisch Advies werken zeven teams onder leiding van teamleiders. 

Secretaris/directeur

Pieter Hofstra is sinds 1 november 2018 de secretaris/directeur van de FUMO.

Afdeling Vergunningverlening en Specialistisch Advies

Binnen de afdeling Vergunningverlening en Specialistisch Advies werken vergunningverleners, juristen en adviseurs. Zij voeren adviestaken uit, stellen vergunningen op en beoordelen meldingen. 

De afdeling bestaat uit vier teams:

  • Afval, Agrarisch, Ontgrondingen en BRIKS
  • Industrie, Vuurwerk, Luchtvaart en Bodem
  • Juristen
  • Leefomgeving

Afdeling Toezicht en Handhaving

Binnen de afdeling Toezicht en Handhaving werken toezichthouders buitengewoon opsporingsambtenaren. Zij houden toezicht op de naleving van de natuur- en milieuwet en -regelgeving, in opdracht van de Friese gemeenten en de provincie. 

De afdeling bestaat uit drie teams:

  • Industrie en Afval
  • Agrarisch, Groen en Midoffice
  • Niet Inrichting Gebonden Taken

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de medewerkers, het management en het bestuur van de FUMO op het gebied van beleid, financiĆ«n, communicatie, ICT, P&O en facilitaire zaken.