Rémi Bos

Denk eens aan de FUMO als je op zoek bent naar een boeiende baan! Rémi Bos werkt al een tijdje bij team Bodem en beveelt het iedereen aan: ‘Terwijl ik afstudeerde voor de opleiding Milieukunde ben ik gaan netwerken. Via een detacheringsbureau heb ik bij veel bedrijven koffie gedronken en hun mogelijkheden bekeken. De klik met FUMO was zo goed, dat ik daarvoor koos. Na een jaar detachering ben ik in januari 2023 in vaste dienst gekomen als toezichthouder en boa.’ Waarom ze haar vak zo leuk vindt? Dat lees je in haar blog. 

Voor de Wet bodembescherming houdt ze toezicht op grondwerkzaamheden en bodemsaneringen, en daarnaast ook op werkplaatsen vanuit de Arbowet. Als boa treedt ze op bij uiteenlopende milieuovertredingen, van asbest, bodem tot water. ‘Mijn werk is heel breed, heel uitdagend, heel leuk. Een echte mannenwereld, maar dat ligt me wel. Rechttoe, rechtaan en zeggen waar het op staat.’

Eigen verantwoordelijkheid

Wat ze ook fijn vindt is de grote vrijheid. ‘Ik heb geen vaste agenda. Je krijgt pas uiterlijk vijf werkdagen voor de start van een sanering een melding. Ik ga dan minstens een keer kijken of alles in orde is. Wanneer ik die controle uitvoer, kan ik zelf plannen. Daarnaast hebben we vrije ruimte voor surveillances om te kijken of er niet-gemelde werkzaamheden zijn of zaken die niet volgens de milieuwetgeving verlopen. Ik weet dus nooit hoe mijn week er precies gaat uitzien. Ik houd wel van die onvoorspelbaarheid, het voorkomt sleur.’ Als boa gaat ze op pad wanneer collega-toezichthouders overtredingen hebben geconstateerd, waarbij strafrecht om de hoek komt kijken. Ze verhoort het bedrijf en maakt een proces-verbaal op; voorwerk voor het OM.

Niet de juiste papieren, wel de motivatie

Bij de omgevingsdienst kun je met uiteenlopende vooropleidingen terecht. Rémi studeerde Milieukunde met specialisatie ecologie, niet helemaal aansluitend bij bodem. Maar dat is geen punt. ‘We hebben ook zij-instromers: iemand vanuit Defensie en de tuinbouw bijvoorbeeld. Je vindt hier makkelijk je weg. Aanvankelijk loop je met collega’s mee, maar zodra je zelfstandig kan werken, doe je dat ook. Dat is heel prettig.’

Samenwerken met leuke mensen

Rémi heeft het getroffen, vindt ze. ‘Ik heb een heel leuke plek gevonden in een heel leuk team. Wat zo leuk is aan het werk, zijn de menselijke contacten. Ik ben nogal sociaal ingesteld en maak makkelijk contact. Misschien dat FUMO me daarom onlangs heeft gevraagd om het gastcollege te verzorgen op mijn oude school in Leeuwarden, bij de opleiding Life sciences bij een module over bodem.’

Contact heeft ze ook met de andere partners van de noordelijke omgevingsdiensten, RUD Drenthe en Omgevingsdienst Groningen. ‘Tijdens ons periodieke overleg wisselen we casussen en ervaringen uit. Lopen we bij FUMO ergens tegenaan, dan kan het zo maar zijn dat de ander zo’n situatie al eens heeft meegemaakt. Je hoeft dan niet het wiel opnieuw uit te vinden. Ook doen we samen ketenonderzoek, bedrijven vervoeren immers grond door het hele land. Van dat ketenonderzoek ben ik projectleider. We volgen de grondstromen vanaf het moment van graven tot plaatsing. Om inzicht te krijgen werken we dus ook samen met omgevingsdiensten door het hele land.'

'Signaleren we bijvoorbeeld dat een bedrijf hier meermaals de fout ingaat, en is het bedrijf ook in andere provincies actief? Dan brengen we de omgevingsdiensten daar op de hoogte. Zo werken we landelijk aan een beter milieubeleid.’

De drie noordelijke omgevingsdiensten zijn een interessante werkgever. Bijna klaar of net klaar met je studie? Kijk voor meer informatie op de website van Werken bij NOD.

Bron artikel: VVA-A Magazine