De Omgevingswet is per 1 januari 2024 ingegaan. De FUMO is klaar om onze deelnemers (de Friese gemeenten en de provincie Fryslân) zo goed mogelijk te ondersteunen. Er is nu één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt. Dit vraagt een andere manier van werken. Namelijk in samenhang en afstemming. Ook geeft de wet lokale overheden meer ruimte om afwegingen te maken en per gebied verschillende normen te hanteren voor bijvoorbeeld geluidshinder. En de overheid maakt plannen en beleid in afstemming met de samenleving. Zo krijgen inwoners en ondernemers de kans om meer betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Doe altijd eerst even de Vergunningcheck Vergunningcheck - Omgevingsloket (overheid.nl) om te kijken wat je kan en/of moet doen.

Wat doet de FUMO?

De Omgevingswet biedt kansen om te zorgen voor een betere kwaliteit van de leefomgeving. Maar de verandering brengt ook veel wijzigingen in ons werk met zich mee. Binnen onze organisatie hebben we daarom onderzocht wat het effect van het nieuwe stelsel is op onze dienstverlening en op ons werkproces. Bovendien hebben onze medewerkers opleidingen en cursussen over de Omgevingswet gevolgd.

Tijdens de voorbereiding hebben we samengewerkt met gemeenten, Provincie Fryslân en samenwerkingspartners. De nieuwe Omgevingswet heeft namelijk gevolgen voor ons allemaal. 

Zo verkennen we welke producten en diensten onze deelnemers van ons nodig hebben en hoe we onze dienstverlening, kennis en expertise daar het beste op kunnen aan sluiten. Ook verkennen we samen met onze deelnemers de nieuwe wetgeving door praktijksituaties te bespreken en door gezamenlijk digitaal te oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Door deze gezamenlijke voorbereiding is een groot netwerk ontstaan van deskundig en betrokken personen in onze regio. Dit is waardevol om de Omgevingswet toe te kunnen passen.

Ik heb een vraag

Met vragen kun je contact opnemen met de FUMO