Op dit moment is de Omgevingswet nog volop in ontwikkeling. De FUMO bereidt zich voor op de komst van deze wet, zodat we bij de invoering klaar staan om onze deelnemers (de Friese gemeenten en de provincie Fryslân) zo goed mogelijk te ondersteunen. Met de nieuwe wetgeving wil de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving samenvoegen en eenvoudiger maken. Ook krijgen burgers en ondernemers de kans om meer betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Wat doet de FUMO?

De komst van de Omgevingswet biedt kansen om te zorgen voor een betere kwaliteit van de leefomgeving. Maar de verandering brengt ook veel wijzigingen in ons werk met zich mee. Binnen onze organisatie hebben we daarom onderzocht wat het effect van het nieuwe stelsel is op onze dienstverlening en op ons werkproces. Bovendien hebben onze medewerkers opleidingen en cursussen over de Omgevingswet gevolgd.

Tijdens de voorbereiding op de nieuwe wetgeving werken we uiteraard veel samen met gemeenten, Provincie Fryslân en samenwerkingspartners. De nieuwe Omgevingswet heeft namelijk gevolgen voor ons allemaal. In de aanloop naar de nieuwe wetgeving kijken we samen met hen hoe we de Omgevingswet het beste kunnen toepassen.

Zo verkennen we welke producten en diensten onze deelnemers van ons nodig hebben en hoe we onze dienstverlening, kennis en expertise daar het beste op kunnen aan sluiten. Ook verkennen we samen met onze deelnemers de nieuwe wetgeving door praktijksituaties te bespreken en door gezamenlijk digitaal te oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Door deze gezamenlijke voorbereiding is een groot netwerk ontstaan van deskundig en betrokken personen in onze regio. Dit is waardevol om de Omgevingswet toe te kunnen passen.

Ik heb een vraag

Met vragen kun je contact opnemen met de FUMO