Ik wil een TUG-ontheffing aanvragen

De FUMO verleent een TUG-ontheffing in opdracht van de provincie. De ontheffing is bedoeld voor incidentele luchtvaartactiviteiten, zoals het landen en starten van helikopters, Micro Light Airplanes en drones die zwaarder zijn dan 25 kg.

Ik maak structureel gebruik van een terrein voor luchtvaart

Wanneer een terrein vaker dan twaalf vluchtdagen per jaar door een luchtvaarttuig wordt gebruikt, spreken we van structureel gebruik. We noemen het terrein dan een luchthaven. Hiervoor dien je een luchthavenregeling of een luchthavenbesluit aan te vragen. Hiervoor kun je contact opnemen met een adviseur van de FUMO via luchtvaart@fumo.nl.

Ik wil vliegen met een drone

Drones: ze worden steeds goedkoper en je ziet ze daarom steeds vaker. In Nederland is het vliegen met een drone aan regels gebonden. Voor alle regels verwijzen wij je naar de website van de Rijksoverheid.

Geluidshinder vliegveld Drachten

Een vliegveld kan geluidshinder veroorzaken. Bijvoorbeeld door overvliegend verkeer of evenementen op het vliegveld. Ervaar je geluidsoverlast dat veroorzaakt wordt door vliegveld Drachten? Dan kun je daarover een klacht indienen bij de FUMO. In de klachtenprocedure hieronder lees je hoe je dat kunt doen.

Ik heb een vraag

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website van Provincie Fryslân.

Heb je vragen over de TUG-ontheffing of over de luchthavenregeling en luchthavenbesluit? Dan kun je contact opnemen met luchtvaart@fumo.nl.