Melding of vergunning? Check het eenvoudig online

Met het Digitaal Systeem Omgevingswet van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat controleer je eenvoudig of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Is een melding voldoende? Regel het meteen via het DSO.

Melding Besluit activiteiten leefomgeving

In het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) staan alle milieuregels waaraan kleine agrarische bedrijven zich moeten houden. Deze bedrijven hebben vaak geen omgevingsvergunning nodig. Bij veranderingen op het erf stel je de gemeente op de hoogte met een melding via Omgevingswet.overheid.nl. Dat doe je uiterlijk vier weken voordat je de aanpassingen uitvoert.

Omgevingsvergunning Milieu

Grote agrarische bedrijven hebben meestal wel een Omgevingsvergunning Milieu nodig. Bijvoorbeeld bij het houden van een grote hoeveelheid koeien of voor een grote mestopslagvoorziening op het erf. Deze activiteiten kunnen invloed hebben op het milieu en de omgeving kan hierdoor geur-, licht- en geluidsoverlast ervaren. Ook bij het uitbreiden of wijzigen van je bedrijf vraag je een Omgevingsvergunning Milieu aan. Bekijk eenvoudig via de Omgevingswet.overheid.nl. voor welke activiteiten je een omgevingsvergunning nodig hebt.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning geef je argumenten waarom je vindt dat de gewenste activiteit op de aangewezen locatie past. De omgevingsvergunning vraag je aan bij de gemeente. Vergunningverleners van de FUMO behandelen het milieudeel van de vergunningsaanvraag en kunnen je aanvullende vragen stellen. Mag je de aangevraagde activiteit uitvoeren? Houd je aan de regels die zijn opgenomen in de omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

Grote veehouders hebben een Omgevingsvergunning Milieu nodig. Kleine agrariërs kunnen een melding Activiteitenbesluit doen. Dat is afhankelijk van het aantal dieren dat je houdt. Bekijk de drempels voor dierenaantallen. Zit je qua aantal dieren dat je houdt daar precies tussenin? Dan heb je in enkele gevallen een simpele vergunning zonder extra regels nodig. Je hebt je dan te houden aan de regels van het Activiteitenbesluit.

Deze simpele vergunning noem je een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). Je vraagt specifiek toestemming voor activiteiten die van invloed kunnen zijn op het milieu. Via Omgevingswet.overheid.nl. ontdek je voor welke activiteiten deze vergunning verplicht is. Houd je bij het uitvoeren van de gewenste activiteit aan de regels uit het Activiteitenbesluit.

Specifiek voor agrarische bedrijven zijn er die soorten OBM’s:

Natuur

De Wet natuurbescherming beschermt planten, dieren en hun natuurlijke leefomgeving. Dat betekent dat jij als agrariër niet zomaar bomen mag kappen. En dat je bij het bouwen van een stal of de uitbreiding van een veestapel rekening moet houden met de mogelijke stikstofuitstoot. Voor dit soort activiteiten vraag je een vergunning of ontheffing aan bij Provincie Fryslân. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Meer informatie over toezicht op de Wet natuurbescherming vind je hier.