De uitvoering van de omgevingswet is bij de provincies belegd. De FUMO voert het toezicht en de handhaving uit voor de provincie Fryslân. De provincie regelt de vergunningen en de ontheffingen en wij houden daar toezicht op. In de praktijk betekent dit dat onze toezichthouders en groene boa’s elke dag druk zijn met de houtopstanden, de Natura 2000-gebieden, de soortenbescherming en jacht, beheer en schadebestrijding. Bij controles in het veld werken we intensief samen met It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de politie en sportvisserij Fryslân. Dit doen we binnen het samenwerkingsverband ‘Toezichtkring Natuurhandhaving Fryslân’.

Ik heb een vraag

Voor meer informatie over dit thema verwijzen we graag naar de website van de provincie.