Houtopstanden

Onder houtopstand verstaan we bomen en struiken die bij elkaar staan en een oppervlakte hebben van 10 are of meer. Het kappen van houtopstand buiten de bebouwde kom valt onder de Wet Natuurbescherming en mag niet zomaar. Je moet eerst een kapmelding doen bij de provincie als je een houtopstand wilt kappen.

Kapmelding

Bij een kapmelding is herplant verplicht. Dit betekent dat voor elke houtopstand die wordt gekapt een nieuwe houtopstand terug moet komen. Het doel hiervan is dat de houtopstand in Nederland gelijk blijft. De FUMO controleert of er een kapmelding is gedaan en of er aan de herplantverplichting wordt voldaan.