Jagen en schadebestrijding

Niet iedereen mag jagen, daarvoor moet je bevoegd zijn. Ook moeten jagers zich aan de regels houden die genoemd zijn in de omgevingswet of in de onderliggende regelgeving. Denk hierbij aan het schieten in bepaalde seizoenen en gebieden, dieren waar op gejaagd mag worden en de werkwijze die daarbij gebruikt moet worden.

Als een diersoort schade veroorzaakt aan landbouwgewassen is het soms toegestaan dat deze dieren mogen worden verjaagd. Dit mag alleen onder strikte voorwaarden, als er een landelijke/provinciale vrijstelling, aanwijzing/opdracht of ontheffing voor is.