Zorgplicht

De bescherming van de natuur is geregeld in de omgevingswet. Vanuit de omgevingswet hebben boeren een zorgplicht voor weidevogels. In het broedseizoen houden de boeren rekening met de nesten, eieren en jongen van vogels. Bijvoorbeeld wanneer ze mest uitrijden, ploegen of maaien.

Toezicht

De toezichthouders Wnb van de FUMO houden toezicht op de zorgplicht in Friesland. Dat doen we in opdracht van de provincie Fryslân.

De meeste boeren zijn blij met de weidevogels op hun land en gaan er goed mee om. Maar niet altijd. In zo’n situatie gaan de toezichthouders van de FUMO in gesprek met de boer.

Wanneer blijkt dat een boer niet weet hoe hij weidevogels kan beschermen, dan helpen we. We leggen bijvoorbeeld uit waarom er een zorgplicht is en wat je kunt doen om weidevogels te beschermen. Of we brengen de boer in contact met de plaatselijke vogelwacht of de Bond Friese Vogel Wachten (BFVW).

Handhaving

Onze toezichthouders kunnen optreden als een boer moedwillig geen rekening houdt met de vogels op zijn land. Overtreding van de zorgplicht kan gevolgen hebben voor de subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.