Beschermen van diersoorten

Veel planten en bijna alle dieren die oorspronkelijk in Nederland voorkomen zijn beschermd. Het vernielen, beschadigen of verstoren van planten, dieren en/of hun directe leefomgeving is niet toegestaan.

Je hebt een ontheffing nodig van de provincie, wanneer je een activiteit wilt uitvoeren die een nadelig effect kan hebben op planten, dieren of hun leefomgeving. Bijvoorbeeld voor het het slopen of (ver)bouwen van een woning. Voor een aantal werkzaamheden heb je geen ontheffing nodig.