Wat doet de FUMO tegen lichthinder?

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. In Fryslân wonen we nog relatief in het donker vergeleken met de randstad. Maar ook hier hebben we steeds vaker te maken met lichtvervuiling en lichthinder.

De oranjegloed op wolken boven een grote stad is een goed voorbeeld van lichtvervuiling. Ook lichthinder komt op veel plekken voor. Denk aan buitenverlichting van bedrijven, reclame, sportverlichting en kassen.

De FUMO heeft meetapparatuur waarmee we licht kunnen meten. De meetresultaten toetsen we aan de hand van Richtlijn Lichthinder van NSVV. Wanneer de metingen de richtlijnen overschrijden, spreken we van lichthinder. Wij geven dan advies om de verlichting aan te passen.

Wat doet de FUMO tegen geluidshinder?

Geluid is bijna overal en altijd aanwezig. Maar we willen voorkomen dat geluid hinder veroorzaakt. Toch kun je last hebben van geluid van weg- en railverkeer, windturbines, bedrijven, horeca, evenementen en soms zelfs (installaties van) je buren.

Onze geluidsspecialisten doen onderzoek, door middel van metingen en berekeningen, naar de geluidsniveaus om te beoordelen of deze voldoen aan de geldende geluidsnormen. Door middel van speciale rekenprogramma’s kunnen ze zeer nauwkeurig situaties namaken en daarbij de geluidsniveaus berekenen op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen.

Bij klachten van geluidshinder voeren onze specialisten ook geluidsmetingen op locatie uit. Bij nieuwbouwwoningen of andere nieuwe (geluidsgevoelige) gebouwen kunnen ze geluidsmetingen uitvoeren om te controleren of ze voldoen aan de eisen voor geluidsisolatie.

Voor industrieterreinen waar de zogenoemde “grote lawaaimakers” zich mogen vestigen is een geluidszone vastgesteld. Een speciaal rekenprogramma maakt een zonemodel en berekent onder andere of het totale geluidsniveau van het industrieterrein buiten de geluidszone niet te hoog is. De FUMO beheert deze zonemodellen voor een groot aantal gemeenten in Fryslân.

Overlast door trillingen

Naast licht en geluid kunnen trillingen ook overlast veroorzaken. Weg- en railverkeer, zware industriële machines en werkzaamheden tijdens het bouwen of slopen kunnen trillingen veroorzaken in de bodem die doortrillen in woningen en andere gebouwen.

De specialisten van de FUMO kunnen met een speciale trillingsmeter trillingen meten. Wij toetsen de vastgestelde trillingswaarden aan de SBR richtlijnen voor schade en hinder. Ook kunnen wij advies geven bij bijvoorbeeld ontwikkelingen of wijzigingen van wegen over de mogelijke trillingshinder die kan ontstaan voor personen in bestaande omliggende woningen of andere gevoelige gebouwen.

Vergunningverlening en advies

Een bedrijf dat zich op een nieuwe locatie wil vestigen, de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk of een plan om een  windturbine te plaatsen. Het zijn allemaal voorbeelden waarbij de specialisten van de FUMO controleren of er voldaan kan worden aan de geluidsnormen voordat er een omgevingsplan wordt vastgesteld of een vergunning wordt afgegeven.

Daarnaast hebben we ook een adviserende rol. De specialisten geven in het kader van een goede ruimtelijke ordening advies bij ruimtelijke ontwikkelingen over een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hierbij kijken we onder andere naar kunstverlichting en geluid. Ook adviseren we gemeenten (onze deelnemers) over het beleid voor evenementen.

Ik heb een vraag

Met vragen kun je contact opnemen met de FUMO