Wat doet de FUMO?

Wanneer je een gebouw wilt verbouwen of slopen, dan moet je in twee gevallen een sloopmelding bij je gemeente indienen. Een sloopmelding kun je doen via www.omgevingswet.overheid.nl. Dit doe je wanneer tijdens de verbouwing of sloop meer dan 10 kuub sloopmateriaal vrijkomt of wanneer tijdens de verbouwing of sloop asbestmateriaal vrijkomt.

De gemeente beoordeelt de sloopmeldingen waarbij geen asbest vrijkomt. In enkele gevallen, waarbij een particulier zelf het asbest mag verwijderen, beoordeelt de gemeente de sloopmelding.

De FUMO komt in beeld wanneer bij een sloopmelding een gecertificeerde asbestsaneerder betrokken is. Van de gemeente krijgen we de sloopmelding en een asbestinventarisatierapport. In dit rapport staat onder meer welke asbestbronnen er in het gebouw zijn, hoeveel vierkante meter asbestmateriaal het betreft en hoe het verwijderd moet worden. Onze asbestbeoordelaars beoordelen de juistheid van de sloopmelding en het asbestinventarisatierapport. De FUMO koppelt de beoordeling terug aan de gemeente.

Asbestsanering

Wanneer de beoordeling positief is, mag er gesaneerd worden. Twee dagen voor het starten van de werkzaamheden, moet er een melding gedaan worden via de website van inspectie SZW.   

De toezichthouders van de FUMO controleren of het gecertifieerde saneringsbedrijf het asbest volgens de huidige wet- en regelgeving verwijdert. De resultaten van de controles koppelen zij terug aan de gemeenten. Bij een overtreding kan de FUMO een boete opleggen.

Zelf asbest verwijderen

In de meeste gevallen mag een particulier het asbest niet zelf verwijderen. Wij verwijzen je graag door naar Ascert voor een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. In een paar gevallen mag je als particulier wel zelf asbest verwijderen. Op de website van Milieucentraal lees je meer informatie over het zelf verwijderen van asbest.

Ik heb een vraag

Voor vragen verwijzen we je graag door naar jouw gemeente.

Downloads bij dit thema