Beoordeling van risico’s

De FUMO toetst ruimtelijke plannen onder andere op externe veiligheid. Bij een ruimtelijke procedure, brengen we de risico’s op het gebied van externe veiligheid in kaart. Wanneer bijvoorbeeld de bestemming van een boerderij van agrarisch wijzigt in wonen, kijken we of er geen risicovolle activiteiten te dicht in de buurt plaatsvinden. De regels omtrent een woning zijn namelijk strenger dan van een agrarisch bedrijf. Ook bij de komst van een risicovol bedrijf, moeten de risico’s voor de omgeving inzichtelijk worden gemaakt. Staat er bijvoorbeeld een school in de directe omgeving? De FUMO berekent in deze gevallen of en hoe groot de risico’s voor de omgeving zijn en of dit acceptabel is. Hierbij werken we samen met Brandweer Fryslân.

Daarnaast werken de adviseurs externe veiligheid veel samen met de vergunningsverleners en toezichthouders. Daardoor kun je hen ook tegenkomen binnen het proces van vergunningverlening en toezicht.

Coördinator van de Risicokaart

Voor de deelnemers – de provincie Fryslân, de Friese gemeenten en Wetterskip – beheert de FUMO de risicokaart op gebied van risicovolle bedrijven. Op deze kaart zijn de risicobronnen in Fryslân in beeld gebracht. De FUMO houdt de kaart actueel.

Ik heb een vraag

De FUMO adviseert de deelnemers (de provincie Fryslân, de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân) over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid. Heb je vragen over externe veiligheid? Neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer (0566) 750 300 of stuur een e-mail naar info@fumo.nl.