Beoordeling van externe veiligheidsrisico’s

De FUMO toetst omgevingsplanactiviteiten op (onder andere) externe veiligheid. Daarbij brengen we de risico’s op het gebied van externe veiligheid in kaart. Wanneer bijvoorbeeld de functie van een boerderij van agrarisch wijzigt in wonen, beoordelen we of er milieubelastende activiteiten met externe veiligheidsrisico’s te dicht in de buurt plaatsvinden. De regels voor een woning zijn namelijk strenger dan voor een agrarisch bedrijf. Ook bij een melding of een aanvraag voor een milieubelastende activiteit met externe veiligheidsrisico’s moeten de risico’s voor de omgeving inzichtelijk worden gemaakt. Staat er bijvoorbeeld een school in de directe omgeving? De FUMO beoordeelt in deze gevallen of en hoe groot de risico’s voor de omgeving zijn. En of dit acceptabel is. Hierbij werken we samen met Brandweer Fryslân.

Daarnaast werken de adviseurs externe veiligheid veel samen met de vergunningverleners en toezichthouders.

Ik heb een vraag

De FUMO adviseert de provincie Fryslân en de Friese gemeenten over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid. Heb je vragen over externe veiligheid? Neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer (0566) 750 300 of stuur een e-mail naar externeveiligheid@fumo.nl.