Wat doet de FUMO met consumentenvuurwerk

Aan het einde van het jaar kun je op verschillende verkooppunten vuurwerk kopen. Deze verkooppunten moeten een melding doen om vuurwerk te mogen verkopen en moeten aan strenge regels voldoen. Ook opslagplaatsen moeten voldoen aan strenge eisen voor veiligheid. De FUMO controleert dit in opdracht van gemeenten.

Ik wil een vuurwerkevenement organiseren

Organisaties die over een toepassingsvergunning beschikken mogen ook op andere dagen dan met oud en nieuw vuurwerk afsteken. Organisaties met een toepassingsvergunning moeten voor het afsteken van vuurwerk elke keer een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de FUMO.

FUMO is vuurwerkcoördinator in Fryslân

Sinds 2002 werken de provincie Fryslân, de Friese gemeenten, veiligheidsregio Fryslân en de politie samen om de naleving van het Vuurwerkbesluit te bevorderen. In opdracht van de provincie zorgt de vuurwerkcoördinator van de FUMO samen met de vuurwerkcoördinator van de politie voor de organisatie en de coördinatie van de vuurwerktaken in Fryslân. Ook zijn zij aanwezig bij het landelijke overleg van de Landelijke Werkgroep Vuurwerkcoördinatoren. Het doel is om de opslag, verkoop en het ontbranden van vuurwerk zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Ik heb een vraag

Met vragen kun je contact opnemen met de FUMO