Bedrijven en afvalverwerkers

Bedrijven zijn verplicht zich van hun afval te ontdoen en de omgeving zo min mogelijk te schaden bij dat proces. 

Bedrijven moeten hun activiteiten melden bij de gemeente of provincie Fryslân. Bedrijven met een grote impact op het milieu hebben bijna altijd een omgevingsvergunning milieu nodig. Alle aanvragen komen bij het bevoegd gezag (de Friese gemeenten en provincie Fryslân) binnen. De FUMO beoordeelt de aanvragen en stelt de vergunningen op. Verder houden wij toezicht op de bedrijven. De FUMO controleert of zij zich houden aan de wet- en regelgeving bij het verwerken van afval. In Fryslân zijn ongeveer 140 afvalverwerkers waar we een vergunning voor verlenen en toezicht op houden.

De verbrandingsinstallatie en stortplaatsen

In Fryslân hebben we één afvalverbrandingsinstallatie. Dit is de REC in Harlingen van de Omrin. Van de reststoffen die overblijven na de scheiding en bewerking van afval maakt Omrin in de REC duurzame energie.

Het storten van afval is de laatste optie om van het afval af te komen. De FUMO houdt toezicht op de enige stortplaats in Fryslân die nog open is. Deze stortplaats ligt nabij Heerenveen: Ecopark de Wierde. Er zijn plusminus 490 voormalige stortplaatsen in Fryslân. Deze zijn bedekt met een laag grond en staan onder toezicht van de provincie, zodat er geen milieurisico’s ontstaan.

Ik heb een vraag

Met vragen kun je contact opnemen met de FUMO