Nieuws

Negatief zwemadvies voor Aldegeaster Brekken…

10 aug. 2022

Voor de officiële zwemlocatie Aldegeaster Brekken bij Oudega in de gemeente SúdWest-Fryslân geldt per 10 augustus een negatief zwemadvies. Het advies is ingesteld vanwege de aanwezigheid van blauwalgen.

Lees verder

Negatief zwemadvies voor zwem- en surfcentrum Balk

03 aug. 2022

Voor zwem- en surfcentrum Balk (gemeente De Fryske Marren) geldt per 3 augustus een negatief zwemadvies door de aanwezigheid van blauwalgen. Er werd eerder al een negatief zwemadvies afgegeven vanwege een onveilige situatie door slibvorming.

Lees verder

Negatief zwemadvies Aldegeaster Brekken en Pottenstrand ingetrokken

03 aug. 2022

Per 3 augustus is het negatief zwemadvies voor de zwemlocaties Aldegeaster Brekken in Oudega en Pottenstrand nabij Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân) ingetrokken.

Lees verder

Fryslânbreed Uitvoeringsprogramma 2021: een branchegerichte aanpak

22 jul. 2022

Een branchegerichte aanpak van vergunningverlening en toezicht leidt tot een efficiënte werkwijze. Dat is de belangrijkste conclusie van het jaarverslag van het Fryslânbreed Uitvoeringsprogramma 2021, waarin de FUMO de projectmatige uitvoering van de basistaken beschrijft. Het algemeen bestuur van de FUMO nam begin deze maand kennis van het jaarverslag.

Lees verder

Terugblik 2021: FUMO-medewerkers productiever ondanks corona

14 jul. 2022

Het algemeen bestuur van de FUMO heeft donderdag 7 juli de jaarstukken 2021 vastgesteld. De jaarstukken geven inzicht in de voortgang en realisatie van de doelen en prestaties uit de programmabegroting. Naast advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving stond 2021 vooral in het teken van de voorbereiding op de Omgevingswet. Ondanks corona bleef het dienstverleningsniveau op peil en steeg de productiviteit per medewerker.

Lees verder

Monsters en levende bacteriën voor schoon oppervlaktewater

12 jul. 2022

Het water uit jouw kraan stroomt via het afvoerputje naar het riool richting de rioolzuiveringsinstallaties van Wetterskip Fryslân. Datzelfde geldt voor het afvalwater van bedrijven. Alleen dan gaat het vaak om grote hoeveelheden vervuild water. ‘Dat water moet aan specifieke lozingseisen voldoen,’ zegt toezichthouder bij de FUMO Mathijs van der Poel: ‘om te voorkomen dat de zuiveringsinstallatie beschadigd raakt en vervuild water op het oppervlaktewater komt.’ In dit artikel vertelt Mathijs wat de rol van de FUMO is op het gebied van – zogenoemde – indirecte lozingen.

Lees verder

Nieuwe leden algemeen bestuur maken kennis met de FUMO

30 jun. 2022

De FUMO verwelkomde donderdagochtend 30 juni de nieuwe leden van het algemeen bestuur. Commissaris van de Koning Arno Brok, FUMO-voorzitter Anko Postma en secretaris/directeur Pieter Hofstra namen de nieuwe bestuursleden mee in de wereld van de interbestuurlijke samenwerking, de Omgevingswet en het rapport van de commissie-Van Aartsen over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Verder stond de ochtend in het teken van kennismaking en het werk van de Friese omgevingsdienst.

Lees verder