Nieuws

Omgevingswet: strengere eisen voor zwembaden

21 feb. 2024

Sinds 1 januari 2024 vervangt de Omgevingswet veel milieuwetten. Ook de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. En dat betekent strengere normen voor de waterkwaliteit van zwembaden. Vooral de normen voor de parameters gebonden chloor en de zuurgraad (pH) zijn aangescherpt. Normen waaraan zwembaden per direct moeten voldoen. Benieuwd wat er meer is veranderd? Dat maken we duidelijk in dit artikel.

Lees verder

Samenwerking werpt vruchten af; vangmiddelen in beslag genomen

21 nov. 2023

In oktober hebben een milieuboa van de FUMO en een accenthouder milieu van de politie samen gesurveilleerd. Tijdens de surveillance zijn 4 ‘ongeoorloofde vangmiddelen’ aangetroffen en in beslag genomen. Het ging om - zoals ze dat noemen - niet-selectief vangende vangkooien die vangklaar en beaast stonden opgesteld in het buitengebied van Noord-Fryslân.

Lees verder

Irona Groeneveld nieuwe voorzitter van de FUMO

19 okt. 2023

Het algemeen bestuur van de FUMO wees vandaag Irona Groeneveld aan als voorzitter van de FUMO. Zij volgt Anko Postma op die na drie jaar is teruggetreden als voorzitter en inmiddels burgemeester van Tubbergen is. Irona Groeneveld is wethouder in de gemeente De Fryske Marren en lid van het dagelijks bestuur van de FUMO.

Lees verder

Grootschalige controle in natuurgebieden Bakkeveen leidt tot 18 proces-verbalen

10 okt. 2023

Op zondag 8 oktober vond er een grootschalige controle plaats in meerdere natuurgebieden rondom Bakkeveen. Groene boa’s van de FUMO, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten controleerden of bezoekers zich hier aan de regels hielden. Dit leverde 18 keer een proces-verbaal op.

Lees verder

FUMO neemt tien illegaal gehouden fazanten in beslag

10 okt. 2023

Op donderdag 4 oktober hebben groene boa’s van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing tien fazanten in beslag genomen bij een 29-jarige inwoner van de gemeente Ooststellingwerf. De fazant is een beschermde, inheemse diersoort die je niet zomaar mag houden. De FUMO maakt een proces-verbaal op.

Lees verder

Minder energieverbruik bedrijven door advies FUMO

20 sep. 2023

Sinds 2023 is de FUMO in het bezit van lekdetectieapparatuur; een warmtebeeldcamera en een ultrasoonmeter. Met de inzet van deze middelen kunnen onze toezichthouders energielekkages bij bedrijven opsporen. Dit is van grote waarde voor de Friese bedrijven!

Lees verder

FUMO onderschept visser met levende palingen in zijn boot

23 aug. 2023

Dinsdagavond 22 augustus hebben groene boa’s van de FUMO een avondcontrole uitgevoerd in een aantal Natura-2000-gebieden rondom Sneek. Tijdens de controle troffen zij een boot aan in de rietkraag. Dit trok de aandacht van de boa’s.

Lees verder