Nieuws

FUMO beschermt grondwater met op afstand…

30 sep. 2022

Omgevingsdienst FUMO heeft een op afstand bestuurbaar bootje gekocht. Niet voor de lol, maar om de diepte van de waterbodem te meten. Want bij het aanleggen van vijvers of het baggeren en uitdiepen van sloten, kanalen en havens is het belangrijk dat er niet te diep wordt gegraven.

Lees verder

Drie noordelijke omgevingsdiensten starten online campagne in de zoektocht naar nieuwe collega’s

12 sep. 2022

Werken bij een omgevingsdienst betekent dat je in het brandpunt staat van grote maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan de verandering naar een duurzame wereld waarbij het opwekken van groene energie noodzakelijk is. Dat is leuk én uitdagend! Voor veel mensen is dit werk onbekend en daarom lanceren de omgevingsdiensten Groningen, Friesland en Drenthe vandaag de website www.werkenbijnod.nl. Met dit platform en online advertenties hopen de diensten mensen aan te trekken die zich willen inzetten voor een schoon en veilig Noord-Nederland.

Lees verder

Nieuwe bedrijfswagens FUMO volledig elektrisch

05 sep. 2022

Keuze voor elektrisch rijden sluit aan bij zorg voor milieu en leefomgeving

Lees verder

Fryslânbreed Uitvoeringsprogramma 2021: een branchegerichte aanpak

22 jul. 2022

Een branchegerichte aanpak van vergunningverlening en toezicht leidt tot een efficiënte werkwijze. Dat is de belangrijkste conclusie van het jaarverslag van het Fryslânbreed Uitvoeringsprogramma 2021, waarin de FUMO de projectmatige uitvoering van de basistaken beschrijft. Het algemeen bestuur van de FUMO nam begin deze maand kennis van het jaarverslag.

Lees verder

Terugblik 2021: FUMO-medewerkers productiever ondanks corona

14 jul. 2022

Het algemeen bestuur van de FUMO heeft donderdag 7 juli de jaarstukken 2021 vastgesteld. De jaarstukken geven inzicht in de voortgang en realisatie van de doelen en prestaties uit de programmabegroting. Naast advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving stond 2021 vooral in het teken van de voorbereiding op de Omgevingswet. Ondanks corona bleef het dienstverleningsniveau op peil en steeg de productiviteit per medewerker.

Lees verder

Monsters en levende bacteriën voor schoon oppervlaktewater

12 jul. 2022

Het water uit jouw kraan stroomt via het afvoerputje naar het riool richting de rioolzuiveringsinstallaties van Wetterskip Fryslân. Datzelfde geldt voor het afvalwater van bedrijven. Alleen dan gaat het vaak om grote hoeveelheden vervuild water. ‘Dat water moet aan specifieke lozingseisen voldoen,’ zegt toezichthouder bij de FUMO Mathijs van der Poel: ‘om te voorkomen dat de zuiveringsinstallatie beschadigd raakt en vervuild water op het oppervlaktewater komt.’ In dit artikel vertelt Mathijs wat de rol van de FUMO is op het gebied van – zogenoemde – indirecte lozingen.

Lees verder

Nieuwe leden algemeen bestuur maken kennis met de FUMO

30 jun. 2022

De FUMO verwelkomde donderdagochtend 30 juni de nieuwe leden van het algemeen bestuur. Commissaris van de Koning Arno Brok, FUMO-voorzitter Anko Postma en secretaris/directeur Pieter Hofstra namen de nieuwe bestuursleden mee in de wereld van de interbestuurlijke samenwerking, de Omgevingswet en het rapport van de commissie-Van Aartsen over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Verder stond de ochtend in het teken van kennismaking en het werk van de Friese omgevingsdienst.

Lees verder