• Home
  • FUMO neemt tien illegaal gehouden fazanten in beslag

FUMO neemt tien illegaal gehouden fazanten in beslag

Op donderdag 4 oktober hebben groene boa’s van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing tien fazanten in beslag genomen bij een 29-jarige inwoner van de gemeente Ooststellingwerf. De fazant is een beschermde, inheemse diersoort die je niet zomaar mag houden. De FUMO maakt een proces-verbaal op.

Wet Natuurbescherming

De bescherming van de fazant is in Nederland geregeld in de Wet Natuurbescherming. Volgens deze wet mag je een fazant houden als (volière)vogel als deze voorzien is van een gesloten pootring. Dat was bij de inwoner uit Ooststellingwerf niet het geval. Hij was daarmee in strijd met de Wet Natuurbescherming.

De FUMO brengt de fazanten over naar een speciale vogelopvanglocatie. Hier worden de dieren verzorgd, zodat ze weer vrijgelaten kunnen worden in het wild. Als dat niet mogelijk is, krijgen ze een plekje in een permanente opvang.

Groene boa’s van de FUMO

Groene boa’s en toezichthouders van de FUMO controleren, in opdracht van de provincie Fryslân, op de Wet Natuurbescherming. Ook houden ze een oogje in het zeil op het naleefgedrag van de bezoekers in Natura-2000-gebieden.

Terug naar overzicht