• Home
  • Grootschalige controle in natuurgebieden Bakkeveen leidt tot 18 proces-verbalen

Grootschalige controle in natuurgebieden Bakkeveen leidt tot 18 proces-verbalen

Op zondag 8 oktober vond er een grootschalige controle plaats in meerdere natuurgebieden rondom Bakkeveen. Groene boa’s van de FUMO, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten controleerden of bezoekers zich hier aan de regels hielden. Dit leverde 18 keer een proces-verbaal op.

Bescherming van planten en dieren

De boa’s voerden de controles uit in de natuurgebieden Bakkeveense Duinen, Merskerheide, Weinterperskar, Oude Bosch, Slotpleats en Duurwoudsterheide. Het doel van de controles was om na te gaan of bezoekers zich aan de geldende regels hielden. Dat is belangrijk om de planten en dieren in deze gebieden te beschermen.

De boa’s controleerden onder andere op loslopende honden, motorvoertuigen en in de Bakkeveense Duinen op fietsers. Ook keken ze of bezoekers zich niet buiten de aangewezen paden bevonden. Op een aantal plekken in deze gebieden mag men, vanwege de kwetsbaarheid van de natuur, helemaal niet komen. Ook hier werd op gelet door de boa’s.

Begripvol

Vanwege het mooie weer was het erg druk in de natuurgebieden. De meeste bezoekers hielden zich aan de regels en reageerden begripvol op de controle. De boa’s moesten in totaal 18 keer corrigerend optreden met een proces-verbaal: 16 keer voor een loslopende hond, één keer voor het betreden van een natuurgebied met een mountainbike en één keer voor het niet op eerste vordering tonen van een identiteitsbewijs.

Terug naar overzicht