• Home
  • FUMO onderschept visser met levende palingen in zijn boot

FUMO onderschept visser met levende palingen in zijn boot

Dinsdagavond 22 augustus hebben groene boa’s van de FUMO een avondcontrole uitgevoerd in een aantal Natura-2000-gebieden rondom Sneek. Tijdens de controle troffen zij een boot aan in de rietkraag. Dit trok de aandacht van de boa’s.

De eigenaar van de boot, een inwoner uit Súdwest-Fryslân, gaf aan dat hij op baarsjes had gevist. Bij controle van zijn boot bleek hij echter onder de bank plastic zakjes met verse, levende paling te hebben verstopt. De palingen waren nog in leven maar versuft doordat de zakken luchtdicht waren dichtgeknoopt. 

Beschermde diersoort

Paling is een beschermde diersoort en mogen mensen niet in hun bezit hebben. Gevangen paling moet direct weer terug worden gezet in hetzelfde water. Dit staat onder andere in de algemene voorwaarden van de vispas, die de man in zijn bezit had. In overleg met het Functioneel Parket, een specialistisch onderdeel van het Openbaar Ministerie die zich onder andere toelegt op de bestrijding van milieucriminaliteit, is besloten om de palingen weer vrij te laten in het water waar ze waren gevangen. De man heeft een proces-verbaal gekregen voor het in bezit hebben van levende paling. Het Functioneel Parket zal de strafmaat bepalen. Naast dit proces-verbaal hebben de boa’s die avond nog zes proces-verbalen uitgeschreven in en rond de Natura-2000-gebieden van Sneek.

Groene boa’s van de FUMO

Groene boa’s en toezichthouders van de FUMO controleren, in opdracht van de provincie, op de Wet Natuurbescherming. Ook houden ze een oogje in het zeil op het naleefgedrag van de bezoekers in de Natura-2000-gebieden. Hierbij werken ze geregeld samen met onder andere handhavers van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en It Fryske Gea.

Terug naar overzicht