Nieuws

Nieuwe leden algemeen bestuur maken kennis met de…

30 jun. 2022

De FUMO verwelkomde donderdagochtend 30 juni de nieuwe leden van het algemeen bestuur. Commissaris van de Koning Arno Brok, FUMO-voorzitter Anko Postma en secretaris/directeur Pieter Hofstra namen de nieuwe bestuursleden mee in de wereld van de interbestuurlijke samenwerking, de Omgevingswet en het rapport van de commissie-Van Aartsen over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Verder stond de ochtend in het teken van kennismaking en het werk van de Friese omgevingsdienst.

Lees verder

Zorgplicht voor weidevogels bewust genegeerd bij maaiwerkzaamheden

28 jun. 2022

De FUMO heeft proces verbaal opgemaakt tegen twee mannen die ervan worden verdacht dat zij eerder deze maand bij maaiwerkzaamheden moedwillig de zorgplicht niet hebben nageleefd. Kuikens van weidevogels op het land hadden pas het nest verlaten, maar konden nog niet vliegen. De jonge vogels hebben het zeer waarschijnlijk niet overleefd.

Lees verder

Friese boeren zorgen beter voor de weidevogel

03 mei. 2022

De bescherming van de natuur is geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). Vanuit die wet hebben boeren een zorgplicht voor weidevogels. Toezichthouders Wnb van de FUMO controleren of men zich hieraan houdt en concluderen: ‘Het gaat langzaam de goede kant op. Boeren houden steeds meer rekening met de weidevogel. Maar we zijn er nog niet.’

Lees verder

Aantal meldingen geur- en geluidsoverlast neemt af

11 apr. 2022

De Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO) ontving afgelopen jaar opnieuw veel meldingen van geluid- en geuroverlast. In totaal kwamen er 631 meldingen via het provinciale milieualarmnummer (058) 212 24 22 binnen. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toen stond de teller op 684. ‘We zijn blij dat inwoners en bedrijven het alarmnummer bellen. Zo kunnen wij meteen in actie komen en de meldingen onderzoeken,’ zegt Aize Terpstra, coördinator van het milieualarmnummer bij de FUMO.

Lees verder

Complimenten voor de FUMO-medewerkers

07 apr. 2022

Het algemeen bestuur van de FUMO vergaderde donderdag 7 april voor het laatst in de huidige samenstelling. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. zijn de Friese gemeenteraden druk aan het formeren geslagen. De colleges die uit de formaties ontstaan leveren straks de nieuwe FUMO-bestuurders.

Lees verder

Drie noordelijke omgevingsdiensten gaan samen personeel werven

18 mrt. 2022

De omgevingsdiensten van Groningen, Friesland en Drenthe slaan de handen ineen in de zoektocht naar nieuwe collega’s die willen bijdragen aan een schone en veilige leefomgeving.

Lees verder

Infographic: wat hebben we bereikt?

15 mrt. 2022

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart eindigt ook bij de FUMO een bestuursperiode. Graag willen wij van die gelegenheid gebruikmaken om terug te blikken op wat we (FUMO en deelnemers) in die jaren hebben bereikt.

Lees verder