Nieuws

Nieuwe bedrijfswagens FUMO volledig elektrisch

Nieuwe bedrijfswagens FUMO volledig elektrisch

05 sep. 2022

Keuze voor elektrisch rijden sluit aan bij zorg voor milieu en leefomgeving

Lees verder

Fryslânbreed Uitvoeringsprogramma 2021: een branchegerichte aanpak

22 jul. 2022

Een branchegerichte aanpak van vergunningverlening en toezicht leidt tot een efficiënte werkwijze. Dat is de belangrijkste conclusie van het jaarverslag van het Fryslânbreed Uitvoeringsprogramma 2021, waarin de FUMO de projectmatige uitvoering van de basistaken beschrijft. Het algemeen bestuur van de FUMO nam begin deze maand kennis van het jaarverslag.

Lees verder

Terugblik 2021: FUMO-medewerkers productiever ondanks corona

14 jul. 2022

Het algemeen bestuur van de FUMO heeft donderdag 7 juli de jaarstukken 2021 vastgesteld. De jaarstukken geven inzicht in de voortgang en realisatie van de doelen en prestaties uit de programmabegroting. Naast advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving stond 2021 vooral in het teken van de voorbereiding op de Omgevingswet. Ondanks corona bleef het dienstverleningsniveau op peil en steeg de productiviteit per medewerker.

Lees verder

Monsters en levende bacteriën voor schoon oppervlaktewater

12 jul. 2022

Het water uit jouw kraan stroomt via het afvoerputje naar het riool richting de rioolzuiveringsinstallaties van Wetterskip Fryslân. Datzelfde geldt voor het afvalwater van bedrijven. Alleen dan gaat het vaak om grote hoeveelheden vervuild water. ‘Dat water moet aan specifieke lozingseisen voldoen,’ zegt toezichthouder bij de FUMO Mathijs van der Poel: ‘om te voorkomen dat de zuiveringsinstallatie beschadigd raakt en vervuild water op het oppervlaktewater komt.’ In dit artikel vertelt Mathijs wat de rol van de FUMO is op het gebied van – zogenoemde – indirecte lozingen.

Lees verder

Nieuwe leden algemeen bestuur maken kennis met de FUMO

30 jun. 2022

De FUMO verwelkomde donderdagochtend 30 juni de nieuwe leden van het algemeen bestuur. Commissaris van de Koning Arno Brok, FUMO-voorzitter Anko Postma en secretaris/directeur Pieter Hofstra namen de nieuwe bestuursleden mee in de wereld van de interbestuurlijke samenwerking, de Omgevingswet en het rapport van de commissie-Van Aartsen over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Verder stond de ochtend in het teken van kennismaking en het werk van de Friese omgevingsdienst.

Lees verder

Zorgplicht voor weidevogels bewust genegeerd bij maaiwerkzaamheden

28 jun. 2022

De FUMO heeft proces verbaal opgemaakt tegen twee mannen die ervan worden verdacht dat zij eerder deze maand bij maaiwerkzaamheden moedwillig de zorgplicht niet hebben nageleefd. Kuikens van weidevogels op het land hadden pas het nest verlaten, maar konden nog niet vliegen. De jonge vogels hebben het zeer waarschijnlijk niet overleefd.

Lees verder

Friese boeren zorgen beter voor de weidevogel

03 mei. 2022

De bescherming van de natuur is geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). Vanuit die wet hebben boeren een zorgplicht voor weidevogels. Toezichthouders Wnb van de FUMO controleren of men zich hieraan houdt en concluderen: ‘Het gaat langzaam de goede kant op. Boeren houden steeds meer rekening met de weidevogel. Maar we zijn er nog niet.’

Lees verder