Nieuws

FUMO stelt protocol dumping drugsafval op

27 jan. 2022

De FUMO gaat een protocol opstellen waarin staat hoe gehandeld moet worden bij een vondst van gedumpt drugsafval. Dumping van drugsafval is niet alleen gevaarlijk maar kan ook tot ernstige milieuschade leiden. Met het protocol wil de FUMO bij dumping van drugsafval snel en adequaat kunnen handelen en vervuiling voorkomen.

Lees verder
Vuurwerk

Fikse boete voor overtredingen bij vuurwerkverkoop

14 dec. 2021

Een vuurwerkhandelaar uit Leeuwarden is maandag 13 december 2021 veroordeeld tot een boete van € 6.000, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar.

Lees verder

BRIKS-taken gemeente Terschelling

01 dec. 2021

Vanaf 1 januari 2022 doet de FUMO geen BRIKS (Bouw-, Reclame-, Inrit-, Kap- en Sloop) vergunningen en toezicht meer voor de gemeente Terschelling. Mocht u voornemens zijn om een aanvraag in te willen dienen of overleg met betrekking tot een aanvraag BRIKS dan kunt u contact opnemen met de gemeente Terschelling.

Lees verder
Opening van het FUMO kantoor

Heropening FUMO na verbouwing

17 sep. 2021

Het kantoor van de FUMO in Grou is het afgelopen anderhalf jaar ingrijpend verbouwd. Op vrijdag 17 september 2021 werd het verbouwde FUMO-kantoor feestelijk geopend. De medewerkers van de Friese omgevingsdienst beschikken nu weer over een moderne werk- en ontmoetingsplek om hun taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en specialistisch advies uit te voeren.

Lees verder
Ondertekening FUMO en Veiligheidsregio Fryslân

Intensievere samenwerking FUMO en Veiligheidsregio Fryslân

22 jul. 2021

De FUMO en de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) gaan intensiever samenwerken op het gebied van brandveiligheid. Daarvoor tekenden secretaris/directeur van de FUMO Pieter Hofstra en algemeen directeur van de VRF Wim Kleinhuis vorige week een convenant.

Lees verder

FUMO geeft prioriteit aan bestrijding milieucriminaliteit en kostenbeheersing

08 jul. 2021

De FUMO zet de komende jaren in op de bestrijding van ondermijnende milieucriminaliteit, de invoering van de Omgevingswet en de verdere verbetering van de dienstverlening. De Friese omgevingsdienst blijft letten op de kosten door de mogelijkheden te benutten om efficiënter te werken.

Lees verder
Kantoor van de FUMO

De FUMO zoekt versterking

11 jun. 2021

Voor de afdeling Vergunningverlening en Specialistisch Advies van de FUMO zijn we op zoek naar 2 Senior Juristen en 2 Juridisch Adviseurs Omgevingsrecht.

Lees verder