• Home
  • Mariëlle Rodenburg nieuwe afdelingshoofd Toezicht & Handhaving

Mariëlle Rodenburg nieuwe afdelingshoofd Toezicht & Handhaving

“Ik hou wel van een uitdaging,” antwoordt Mariëlle Rodenburg op de vraag of dit wel het juiste moment is om afdelingshoofd Toezicht & Handhaving bij de FUMO te worden. We staan aan de vooravond van de invoering van de Omgevingswet. Een moment waarop er voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten veel gaat veranderen. Dus ook voor de afdeling Toezicht & Handhaving, die op een andere manier moet gaan werken. “Het is voor mij juist iets waar ik enorm naar uitkijk. Ik kan nu (mede) uitvoering geven aan de onderwerpen die ik als beleidsadviseur heb voorbereid.”

Per 1 november 2022 wordt Mariëlle het afdelingshoofd van Toezicht & Handhaving. Zij volgt Petra Pouwelsen op, die de FUMO verruilt voor Feadship in Makkum. Mariëlle werkt sinds september 2019 bij de FUMO. Als strategisch beleidsadviseur stond zij aan de wieg van belangrijke ontwikkelingen binnen de Friese omgevingsdienst. Zoals de nieuwe sturing- en financieringssystematiek, waarbij de deelnemers van de FUMO een eerlijkere bijdrage betalen voor de producten en diensten die ze afnemen. En zeer recent de herijking van de missie en visie van de FUMO. Mariëlle is ook altijd nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen op de Omgevingswet.

“Betekenisvol werk waar ik graag aan wil bijdragen”

Kennis delen

“Toezicht krijgt onder de Omgevingswet een nog prominentere rol. Kennisuitwisseling wordt belangrijker. Onze toezichthouders komen bij bedrijven over de vloer en weten wat er speelt. De afdeling Toezicht & Handhaving is dus een belangrijke bron van informatie. Ik wil de samenwerking verder versterken door de toegevoegde waarde van deze kennis te delen. Intern met collega’s van andere afdelingen en extern met onder andere gemeenten, de provincie en het Wetterskip.”

Samen zorgen voor de Leefomgeving

Mariëlle begon haar loopbaan als juridisch medewerker bij de gemeente Den Helder. Later werd zij beleidsadviseur Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en vervolgens teamleider Toezicht & Handhaving. Na een organisatieontwikkeling bij Den Helder werd zij teamcoach Openbare Orde en Veiligheid. “Die rol lag mij minder goed. Als coach mocht je je helemaal niet meer met de inhoud bemoeien. De inhoud is in mijn beleving noodzakelijk om de rol van coach goed vorm en inhoud te geven.”

Mariëlle ging op zoek naar een andere baan en kwam zo bij de FUMO terecht. “De FUMO is een prachtige organisatie met een missie en visie die me enorm aanspreken: samen met inwoners, ondernemers en overheden zorgen voor de bescherming en het behoud van het milieu, de natuur en de leefomgeving. Het is betekenisvol werk waar ik graag aan wil bijdragen.”

Samenwerking blijven versterken

De betrokkenheid en passie van Mariëlle voor het werk bij de Friese Omgevingsdienst blijkt onder andere uit de reisafstand tussen haar woonplaats en het werk. “Ik woon met mijn partner en kinderen in het prachtige Julianadorp, vlak onder Den Helder. Dat ligt iets meer dan 100 kilometer van Grou. Een enkele reis duurt ongeveer een uur en een kwartier. Gelukkig kan ik ook thuiswerken. Maar ik verwacht als afdelingshoofd toch zeker 2 tot 3 dagen in de week fysiek op kantoor te zijn. Dat heb ik er graag voor over.”

Mariëlle roept op om met elkaar te blijven werken aan de verdere versterking van de samenwerking binnen Fryslân: “Alleen door kennis en kunde van betrokken partijen met elkaar te verbinden, zorgen we samen voor een schonere, veiligere en duurzamere Leefomgeving.”
 

Terug naar overzicht