• Home
  • Gezamenlijke arbeidsmarktcampagne Noordelijke Omgevingsdiensten groot succes

Gezamenlijke arbeidsmarktcampagne Noordelijke Omgevingsdiensten groot succes

De drie noordelijke omgevingsdiensten ODG, RUD Drenthe en FUMO hebben hun krachten gebundeld op de arbeidsmarkt. En met succes. Dankzij de gezamenlijke campagne ‘Werken bij de NOD’ is onze naamsbekendheid flink toegenomen en groeit het aantal reacties op vacatures.

10 Trainees volgen het Young Professionalprogramma van de Noordelijke Omgevingsdiensten en worden opgeleid tot vakbekwame toezichthouders of vergunningverleners.

Daarnaast hebben we gericht campagne gevoerd op social media om trainees te werven voor ons eigen Young Professionalprogramma. Die campagne is binnen enkele weken 180.000 keer bekeken, waarop 2.000 geïnteresseerden doorklikten, wat uiteindelijk 22 zeer geschikte kandidaten opleverde. Tien daarvan zijn afgelopen maand gestart met een traineeship.

Concurrentie voorkomen

Dat het op de huidige arbeidsmarkt een uitdaging is om personeel te werven en te behouden is geen nieuws. Daarom zochten de Omgevingsdienst van Groningen (ODG), de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe en de Friese omgevingsdienst FUMO de samenwerking. Bestuursvoorzitter Anko Postma van de FUMO: ‘We vissen allemaal in dezelfde vijver. Juist daarom trekken we samen op, in plaats van elkaar te beconcurreren. Zo versterken we onze gezamenlijke positie op de arbeidsmarkt.’

Betekenisvol werk

Klimaatverandering, verduurzaming, energiebesparing en stikstofreductie. De onderwerpen waar de omgevingsdiensten dagelijks mee te maken hebben, staan in het middelpunt van de belangstelling. Toch is het werk van de omgevingsdiensten en hun rol bij deze vraagstukken maar bij weinigen bekend. Daarom is de gezamenlijke campagne er op gericht mensen kennis te laten maken met het werkveld, de vakgebieden en het betekenisvolle werk voor de regio.

Online campagne

Als de Noordelijke Omgevingsdiensten lanceerden we de website www.werkenbijnod.nl. En hebben we fors ingezet met advertenties op LinkedIn, Facebook en Instagram. Op websites als nu.nl en Google waren we ook zichtbaar. En wat blijkt? De campagne presteert bovengemiddeld goed ten opzichte van vergelijkbare content. In slechts enkele maanden zijn onze online advertenties al meer dan 1,2 miljoen keer bekeken en zijn de vacaturepagina’s op onze websites zes keer vaker bezocht.

Young Professional

Daarnaast hebben we een specifieke campagne gevoerd om trainees te werven voor ons eigen Young Professionalprogramma. Die campagne is binnen enkele weken 180.000 keer bekeken, waarna 2.000 geïnteresseerden doorklikten, wat uiteindelijk 22 zeer geschikte kandidaten opleverde. In principe was er plek voor 6 trainees, maar dat hebben we vanwege het succesvolle resultaat uitgebreid naar tien.

Toekomst

Ook in 2023 gaat de campagne door. Anko Postma: ‘De Omgevingswet komt er aan en dat wordt een megaklus voor de omgevingsdiensten. Nieuwe regelgeving, snellere besluitvorming en participatie van bedrijven en inwoners vragen om een andere manier van werken. Zo moeten milieubelastende activiteiten van bedrijven opnieuw in kaart worden gebracht en werkprocessen aangepast. Daarnaast krijgt de omgevingsdienst taken overgedragen van gemeenten en provincie. Het vraagt omscholing van medewerkers en verdere uitbreiding van het personeelsbestand.’

Terug naar overzicht