• Home
  • Negen overtredingen bij grootschalige controle grondtransport FUMO en politie

Negen overtredingen bij grootschalige controle grondtransport FUMO en politie

Vervuilde grond die terecht komt in een speeltuin, moestuin of woonwijk? Dat willen we natuurlijk voorkomen. Afval vervoeren mag daarom alleen als een bedrijf daar een vergunning voor heeft. En dat is niet altijd het geval. Daarom voerde de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) op maandag 31 oktober in samenwerking met de politie een grootschalige controle van grondtransport uit in de omgeving van Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. Daarbij werden negen overtredingen geconstateerd.

Toezichthouders en boa’s van de FUMO inspecteerden samen met de politie 25 vrachtwagens en trekkers. Ze controleerden of er sprake was van een vergunning en of de inhoud van de wagen overeenkwam met de vergunde situatie. Ook keken ze of de chauffeur de juiste documenten bij zich had. Dat is nodig om de vergunning en de kwaliteit van de vracht te controleren.

Proces verbaal

Bij negen controles was er sprake van een overtreding. In drie situaties was een waarschuwing voldoende. De chauffeur kon in dat geval op een later moment alsnog de juiste documenten overhandigen. Voor de zes andere overtredingen wordt een proces verbaal opgemaakt vanwege onvolledige of ontbrekende documenten. Het bedrijf is in alle gevallen verantwoordelijk voor de overtreding en niet de chauffeur.

Vaker grootschalige controles

De FUMO en de politie zijn van plan vaker grootschalige controles uit te voeren. Het toepassen van vervuilde grond brengt veel risico’s met zich mee voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Controle is daarom belangrijk. “Tijdens ons werk zien we vaker situaties waarbij de vergunning of de papieren niet op orde zijn. Met dit soort acties vangen we veel vliegen in één klap.” aldus een toezichthouder bij de FUMO.  

Terug naar overzicht