• Home
  • Minder lozingsincidenten door extra toezicht

Minder lozingsincidenten door extra toezicht

Door extra toezicht nam in 2022 het aantal incidenten af waarbij bedrijven ongewenst vloeistof op het riool lozen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het milieualarmnummer van de FUMO over het afgelopen jaar. En het mes snijdt aan twee kanten. Dankzij de extra maatregelen om lozingen te voorkomen wist een bedrijf zelfs € 1 miljoen te besparen aan heffingskosten en grondstoffen.

Extra toezicht heeft resultaat

Om het aantal incidenten met ongewenste lozingen op het riool te verminderen, hield de FUMO vorig jaar intensief toezicht bij bedrijven waar dit regelmatig voorkwam. Bij een incident met een ongewenste lozing loost een bedrijf door een ongeluk of een lekkage vloeistoffen, zoals afvalwater of product (bijvoorbeeld melk) op het riool. Dat kan leiden tot overbelasting van het riool, de gemalen en de waterzuivering.

Minder klachten

De Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO) ontving in 2022 in totaal 475 klachten en meldingen via het provinciale milieualarmnummer (058) 212 24 22. Dat is het laagste aantal sinds de Friese Omgevingsdienst in 2014 de afhandeling van milieumeldingen overnam van de provincie.

Top 3 milieuklachten

Net als voorgaande jaren zorgde stank voor de meeste overlast. Met 91 meldingen zorgden geuroverlast van bedrijven voor de meeste klachten. Klachten over geluidsoverlast van bedrijven staat met 52 meldingen op plaats twee. Gevolgd door geurklachten door de landbouw, waarover de FUMO het afgelopen jaar 25 meldingen ontving.

Dumping drugsafval

In het noorden van Nederland neemt het aantal dumpingen van drugsafval helaas toe. Drugsafval is niet alleen gevaarlijk, maar kan ook grote milieuschade veroorzaken. Bovendien zijn de kosten voor het opruimen hoog en draait de gemeente daar meestal voor op.

Bij meldingen van dumping van drugsafval zijn veel partijen betrokken, zoals politie, brandweer, gemeente en de omgevingsdienst. De FUMO heeft een protocol in voorbereiding om milieuschade daarbij zoveel mogelijk te voorkomen. In 2022 is de FUMO twee keer in actie gekomen bij de dumping van drugsafval.

24/7 bereikbaar

Via het milieualarmnummer kunnen inwoners van Fryslân 24 uur per dag en zeven dagen per week melding doen van milieuoverlast door bedrijven en natuurschade. Bedrijven zijn verplicht via het milieualarmnummer zelf incidenten te melden die gevolgen kunnen hebben voor het milieu of de omgeving. Het milieualarmnummer wordt bemenst de toezichthouders van de FUMO. De toezichthouders staan dag en nacht klaar om meldingen af te handelen.

Heeft u een milieuklacht?

Bel dan het provinciale milieualarmnummer van de FUMO: (058) 212 24 22. Het milieualarmnummer is alleen bedoeld om overlast van bedrijven te melden. Klachten veroorzaakt door particulieren, zoals hondenpoep, zwerfafval of burengerucht kunt u melden bij uw gemeente. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan de bedrijven waarover u een melding doet.


Terug naar overzicht