Logo van FUMO

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van FUMO

Noordelijke Netwerkdag Bodem 2019

woensdag 25 september 2019
Met als thema ‘Omgevingskwaliteit en bodem’ organiseren de zes bevoegde gezagen van de wet bodembescherming (de provincies Fryslân, Groningen en…

RIVM en Omgevingsdiensten trekken samen op bij onderzoek legionella

woensdag 14 augustus 2019
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een rapport gepubliceerd over verhoogd risico op verspreiding van legionella bij 81…

Noordelijke provincies trekken samen op bij in kaart brengen schadelijke stoffen

dinsdag 28 mei 2019
Alle 235 noordelijke bedrijven die voor hun milieuvergunningen onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen, moeten uiterlijk 1 september 2019…

Grootschalige handhavingsactie in Harlingen

woensdag 3 april 2019
Woensdag 3 april heeft er een grootschalige handhavingsactie plaatsgevonden op de Kanaalweg in Harlingen. Deze actie is uitgevoerd in samenwerking met…

Intensievere samenwerking tussen FUMO en Veiligheidsregio

dinsdag 2 april 2019
De FUMO (Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving) en de Veiligheidsregio Fryslân hebben een convenant met samenwerkingsafspraken ondertekend.…

Aantal Friese tankstations stoppen met LPG-afgifte na veiligheidscontroles FUMO

vrijdag 1 maart 2019
Met het kampeerseizoen voor de deur zijn er boot- of caravaneigenaren die ervoor kiezen om de gasflessen voor de koelkast, verwarming of het…

Vacature: Toezichthouder Wet natuurbescherming (36 uur per week)

dinsdag 5 februari 2019

Dit betreft het toezicht op de natuurwetgeving met de accenten op de soortenbescherming en de houtopstanden.
 

De RUD Fryslân, de Fryske…

Vuurwerkcontroles Friesland voor een veilige jaarwisseling

vrijdag 14 december 2018
Nog even en er mag weer vuurwerk worden afgestoken. Verkopers maken hun vuurwerkbewaarplaatsen op orde en krijgen hun eerste ladingen vuurwerk binnen.…

Sportvissers gepakt

zondag 28 oktober 2018
Tijdens een gezamenlijke milieucontrole, uitgevoerd door een BOA van de FUMO en een (milieu)agent van de politie noordwest Friesland, zijn twee…

Terugblik Friese VTH Netwerkdag 2018

vrijdag 12 oktober 2018
De VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) Netwerkdag in Eernewoude werd ook dit jaar goed bezocht! Inspirerende, actuele en relevante…