• Home
  • FUMO constateert vernieling nesten weidevogels

FUMO constateert vernieling nesten weidevogels

De FUMO intensiveert het toezicht op de zorgplicht voor weidevogels. Toezichthouders van de Omgevingsdienst van Fryslân controleren in de hele provincie of de zorgplicht wordt nageleefd. Dat doen zij niet alleen overdag, maar ook ‘s avonds en in de weekenden.

Boeren hebben een zorgplicht voor weidevogels. De FUMO houdt controle op de naleving van de zorgplicht en investeert daarbij veel tijd in preventie en voorlichting. Toezichthouders informeren boeren en loonbedrijven over de zorgplicht, zoals vanuit de Wet Natuurbescherming is voorgeschreven. Daarin staat dat boeren in het broedseizoen rekening moeten houden met nesten, eieren en jongen van vogels. Bijvoorbeeld door nazorgers toe te laten op het land, die de nesten kunnen markeren. De boer kan dan bij het mesten of maaien rekening houden met de broedende vogels. De toezichthouders brengen waar nodig boeren en vogelwachters van de plaatselijke vogelwacht met elkaar in contact om nazorg te regelen.

De FUMO treedt op tegen het moedwillig niet naleven van de zorgplicht. Zo constateerden toezichthouders onlangs dat in de gemeente Noardeast Fryslân tijdens het uitrijden van mest een nest met eieren is vernield, terwijl het was gemarkeerd met stokken. De FUMO doet verder onderzoek. Dat kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

De meeste boeren en loonbedrijven voldoen aan de zorgplicht, constateert de FUMO. Zij doen hun uiterste best om vogels, de nesten en de jongen te beschermen.

Terug naar overzicht