Nieuws

Update brand Noardburgum

03 jun. 2021

Bij de uitslaande brand op 20 mei 2021 bij een houthandel aan de Woudweg 19 in Noardburgum zijn scherpe deeltjes van zonnepanelen neergekomen op weilanden in de wijde omtrek. Gras wat vervuild is met deeltjes van zonnepanelen is niet geschikt als veevoer. Vervuilde percelen moeten gemaaid worden en de afvoer van het gras met deeltjes van zonnepanelen moet gebeuren door een erkende afvalverwerker. De gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast Fryslân hebben het toezicht hierop gemandateerd aan de FUMO.

Lees verder
Infographic Milieualarmnummer

Meer meldingen milieualarmnummer FUMO in 2020

16 mrt. 2021

De FUMO ontving het afgelopen jaar meer meldingen via het provinciale milieualarmnummer. In 2020 kwamen 684 meldingen binnen, 154 meer dan in 2019. De voorgaande jaren nam het aantal meldingen juist af. De meeste klachten gingen over geur- en geluidsoverlast.

Lees verder

LHS-actiedag najaar 2021 geannuleerd

10 feb. 2021

De LHS-actiedag die dit najaar zou plaatsvinden gaat helaas niet door. Vanwege de coronapandemie is het onzeker of we de actiedag op een verantwoorde manier kunnen organiseren. Tijdens de LHS-actiedag houden toezichthouders van de FUMO, in samenwerking met Politie, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân een grote natuur- en milieucontrole.

Lees verder
Gebouw van de FUMO

Bezoek aan het FUMO-gebouw

12 jan. 2021

Om de verspreidingsrisico’s van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken heeft de FUMO maatregelen genomen. Moet u een bezoek brengen aan het FUMO-gebouw? Maak dan een afspraak. Als u niet beslist hoeft langs te komen, stel uw bezoek dan uit.

Lees verder