• Home
  • Nieuwe leden algemeen bestuur maken kennis met de FUMO

Nieuwe leden algemeen bestuur maken kennis met de FUMO

De FUMO verwelkomde donderdagochtend 30 juni de nieuwe leden van het algemeen bestuur. Commissaris van de Koning Arno Brok, FUMO-voorzitter Anko Postma en secretaris/directeur Pieter Hofstra namen de nieuwe bestuursleden mee in de wereld van de interbestuurlijke samenwerking, de Omgevingswet en het rapport van de commissie-Van Aartsen over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Verder stond de ochtend in het teken van kennismaking en het werk van de Friese omgevingsdienst.

Het algemeen bestuur neemt besluiten over de financiën en het beleid van de FUMO. 2023 Wordt een belangrijk jaar voor de omgevingsdienst en het bestuur vanwege de invoering van de Omgevingswet. Het doel van de Omgevingswet is om regels eenvoudiger te maken en burgers en ondernemers meer te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Maar de nieuwe wet leidt ook tot grote veranderingen in het werk van de FUMO. Daarbij is het de uitdaging om de juiste balans te vinden tussen een efficiënte werkwijze en het optimale dienstverleningsniveau.

Het algemeen bestuur bestaat uit 21 leden: een wethouder van elke gemeente, twee gedeputeerden van de provincie en een lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart hebben de meeste gemeenten in Fryslân een nieuwe college van b&w geïnstalleerd. Nog niet alle ab-leden zijn bekend, omdat een aantal gemeenten nog geen college hebben.

 

Terug naar overzicht