• Home
  • Aantal meldingen geur- en geluidsoverlast neemt af

Aantal meldingen geur- en geluidsoverlast neemt af

De Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO) ontving afgelopen jaar opnieuw veel meldingen van geluid- en geuroverlast. In totaal kwamen er 631 meldingen via het provinciale milieualarmnummer (058) 212 24 22 binnen. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toen stond de teller op 684. ‘We zijn blij dat inwoners en bedrijven het alarmnummer bellen. Zo kunnen wij meteen in actie komen en de meldingen onderzoeken,’ zegt Aize Terpstra, coördinator van het milieualarmnummer bij de FUMO.

Indirecte lozingen

De FUMO heeft het afgelopen jaar extra tijd en energie gestoken in het toezicht op indirecte lozingen. Daarbij worden afvalwater of producten zoals melk of grondstoffen door een incident op het riool geloosd. Het extra toezicht heeft resultaat: meer bedrijven meldden een incident en tóch nam het totaal aantal meldingen af. Dat komt doordat een aantal grote bedrijven een deskundige aanstelde om verbeteringen door te voeren. Bij deze bedrijven is het aantal meldingen gedaald.

Grote brand bij zonnepanelenloods

Bedrijven zijn verplicht zelf incidenten te melden die gevolgen kunnen hebben voor het milieu of de omgeving. In 2021 ontving de FUMO 55 meldingen, waarvan 4 met zware gevolgen. De bekendste is de grote brand in mei vorig jaar bij de zonnepanelenloods van een houthandel in Noardburgum. Daarbij kwamen veel deeltjes in het grasland in de wijde omgeving terecht.

Toezichthouders van de FUMO onderzochten daarna in opdracht van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel de omvang en ernst van de verontreiniging en wat er mee moest gebeuren. Het gras is uiteindelijk gemaaid en de resten van de verbrande zonnepanelen zijn in de grasdrogerij uit het gras gefilterd. Daarna kon het gras toch als veevoer worden gebruikt.

Met de toename van grootschalige toepassing van zonne-energie neemt ook het risico op calamiteiten toe. De brand in Noardburgum maakt duidelijk dat er dringend behoefte is aan een protocol voor branden met zonnepanelen.

24/7 bereikbaar

Via het milieualarmnummer kunnen inwoners van Fryslân 24 uur per dag en zeven dagen per week melding doen van milieuklachten en natuurschade. Achter het milieualarmnummer zitten de toezichthouders van de FUMO. De omgevingsdienst die namens de Friese gemeenten, de provincie en het Wetterskip vergunningen verleent, toezicht houdt en handhaaft op het gebied van natuur en milieu. De toezichthouders staan dag en nacht klaar om meldingen af te handelen.

Heeft u een milieuklacht?

Bel dan het provinciale milieualarmnummer van de FUMO: (058) 212 24 22. Het milieualarmnummer is alleen bedoeld om overlast van bedrijven te melden. Klachten veroorzaakt door particulieren, zoals hondenpoep, zwerfafval of burengerucht kunt u melden bij uw gemeente. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan de bedrijven waarover u een melding doet.

Terug naar overzicht