• Home
  • Complimenten voor de FUMO-medewerkers

Complimenten voor de FUMO-medewerkers

Het algemeen bestuur van de FUMO vergaderde donderdag 7 april voor het laatst in de huidige samenstelling. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. zijn de Friese gemeenteraden druk aan het formeren geslagen. De colleges die uit de formaties ontstaan leveren straks de nieuwe FUMO-bestuurders.

Complimenten voor de FUMO-medewerkers

Voorzitter Anko Postma gaf het huidige bestuur daarom de gelegenheid afscheid te nemen. Hij deed zelf de aftrap met een terugblik op de afgelopen bestuursperiode: “We kunnen terugkijken op een mooie tijd. Lastige en complexe onderwerpen bespreken we open en eerlijk. Daardoor was de samenwerking altijd constructief. De FUMO is gegroeid naar een professionele organisatie die goed in verbinding staat met de deelnemers.’

Sietze Haringa van Terschelling vindt dat de FUMO-medewerkers trots mogen zijn op wat ze met elkaar hebben bereikt. “Dat gun ik ze. De samenwerking is altijd heel prettig.”

‘Wâldpiken binne hiel kritysk,’ stelde Jouke Spoelstra van Achtkarspelen. ‘De lêste jierren is de FUMO in protte feroare. Fanút de gemeenteried is der ek in stik mear begrip.’

Mark de Man van Súdwest-Fryslân: ‘We moeten de goede samenwerking koesteren en tegelijk ruimte houden voor de lokale kleur.’

Secretaris/directeur Pieter Hofstra sloot af door het bestuur te bedanken voor de mooie woorden. ‘Maar we moeten wel kritisch blijven. Er wachten ons nog genoeg uitdagingen, zoals de Omgevingswet en de energietransitie. Daarbij hebben we elkaar hard nodig.”

 

Terug naar overzicht