Blogs

Toezicht afsluitdijk bodem

Toezichthouden op gronddepots bij vernieuwing…

15 dec. 2021

Op pad met Robert Veldhuizen en Leonardo Veen van de FUMO. Als je de laatste tijd over de Afsluitdijk bent gereden, heb je er ongetwijfeld wat van gemerkt. De dijk wordt klaargemaakt voor de toekomst. Bouwconsortium Levvel in opdracht van Rijkswaterstaat is onder andere het dijklichaam aan het versterken en verhogen, de Rijksweg aan het verbeteren, de sluizen aan het renoveren en een vismigratierivier aan het maken. Bij de werkzaamheden komt ook enorm veel puin, grond en zand vrij. Dit wordt weer hergebruikt en moet dus tijdelijk opgeslagen worden. Maar waar wordt het opgeslagen? Hoe doe je dat veilig? En wie controleert of het volgens de wet- en regelgeving gebeurd?

Lees verder
Sylvie Westerhof FUMO

Interview Sylvie: “Mijn functietitel doet mijn werk tekort”

03 dec. 2021

Sylvie werkt sinds 2017 voor de Fumo als toezichthouder milieu. “Over die term toezichthouder ontstaan wel eens misverstanden”. Volgens Sylvie wordt haar baan vaak vergeleken met die van stadswacht. “Maar de functie van toezichthouder bij de Fumo is wel degelijk wat anders.”

Lees verder

Meldingen over bodemkwaliteit op de kaart

22 nov. 2021

“Als toezichthouder Bodem ben ik veel onderweg. Als ik ergens een bult grond zie liggen. dan wil ik controleren of we ook een melding van die partij hebben gekregen. Als dat niet het geval is, kan ik actie ondernemen. Alle meldingen worden verzameld in een systeem, maar als ik daar iets in wil zoeken krijg ik honderden resultaten. Snap je mijn frustratie?”, lacht Robert Veldhuizen, toezichthouder bodem en BOA bij de FUMO. Hij controleert samen met zijn collega’s of de (tijdelijke) opslag en transport van partijen grond volgens de wet en regelgeving gebeurd.

Lees verder
Kantoorgebouw FUMO

Milieuklachten? Bel het milieualarmnummer!

17 nov. 2021

Via het milieualarmnummer kun je 24 uur per dag, zeven dagen per week milieuklachten of -incidenten van bedrijven in Fryslân melden bij de FUMO. Denk hierbij aan overlast door stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder. We nemen klachten direct in behandeling. Ook buiten kantoortijd.

Lees verder
Lichthinder

Lichthinder: Wat is het en wat doet de FUMO er aan

27 okt. 2021

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. In Fryslân wonen we nog relatief in het donker in vergelijking met de randstad, maar ook hier hebben we steeds vaker te maken met lichtvervuiling. Tijdens de Nacht van de Nacht op 30 oktober wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het donker en het steeds grotere probleem van lichtvervuiling. Gerard Hooiring is de lichtexpert van de FUMO en hij legt uit wat we verstaan onder lichthinder en waarom donkerte zo waardevol is.

Lees verder

Werkbezoek opwerkingsinstallatie voor AEC-bodemas

20 okt. 2021

Toezichthouder Robert en bodemadviseur Bianca brachten vorige week een bezoek aan de opwerkingsinstallatie van wASH vof in Alkmaar, een samenwerking tussen afvalverwerkingsbedrijf HVC en Boskalis. Hier wordt AEC-Bodemas dat vrijkomt bij de afvalenergiecentrale Alkmaar verwerkt tot herbruikbare bouwstof. Het bodemas is afkomstig van diverse huisvuil verbrandingsinstallaties in Nederland.

Lees verder
Zwembadcontrole op veiligheid en hygiëne

Zwembadcontrole op veiligheid en hygiëne

18 okt. 2021

Veel inwoners van Fryslân weten niet dat de controle van zwembaden een taak is van de FUMO. Op dit moment zijn er circa 135 zwembaden in Fryslân. Denk hierbij aan publieke zwembaden, maar ook zwembaden in hotels, (sport)scholen en zwembaden bij campings. Al deze zwembaden worden jaarlijks door één van de vier toezichthouders van de FUMO bezocht en gecontroleerd op veiligheid en hygiëne. Izaak de Vries is één van hen en hij vertelt graag hoe hij samen met zijn collega’s ervoor zorgt dat zwembadgasten in Fryslân veilig kunnen zwemmen.

Lees verder