• Home
  • Toezichthouden op gronddepots bij vernieuwing Afsluitdijk

Toezichthouden op gronddepots bij vernieuwing Afsluitdijk

Op pad met Robert Veldhuizen en Leonardo Veen van de FUMO.

Als je de laatste tijd over de Afsluitdijk bent gereden, heb je er ongetwijfeld wat van gemerkt. De dijk wordt klaargemaakt voor de toekomst. Bouwconsortium Levvel in opdracht van Rijkswaterstaat is onder andere het dijklichaam aan het versterken en verhogen, de Rijksweg aan het verbeteren, de sluizen aan het renoveren en een vismigratierivier aan het maken. Bij de werkzaamheden komt ook enorm veel puin, grond en zand vrij. Dit wordt weer hergebruikt en moet dus tijdelijk opgeslagen worden. Maar waar wordt het opgeslagen? Hoe doe je dat veilig? En wie controleert of het volgens de wet- en regelgeving gebeurd?

Toezicht afsluitdijk bodem

“De Afsluitdijk staat op de waterbodem en dat maakt Rijkswaterstaat bevoegd gezag”, vertelt Robert Veldhuizen, toezichthouder bodem bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). “Inspectie van Leefomgeving en Transport heeft daarom de taak om toezicht te houden op de grond en bouwstoffen die worden toegepast in en op de Afsluitdijk.”

“De inrichtingen vallen onder het bevoegd gezag van de gemeente Súdwest Fryslân en de inspectie Leefomgeving en Transport”, vult Leonardo Veen hem aan. Ook hij is toezichthouder Bodem bij de FUMO. “Met inrichtingen bedoelen we in dit geval de depots waar onder andere puin, grond en zand tijdelijk wordt opgeslagen. Puin, grond en zand worden hergebruikt op de afsluitdijk. Doordat de depots onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente en de inspectie Leefomgeving en Transport, heeft de FUMO samen met de inspectie de taak om te controleren of de opslag op de depots voldoet aan de wet- en regelgeving.”

“Stoffen die vrijkomen tijdens de werkzaamheden op de dijk worden aan de Fryslân kant op drie depots rond de dijk tijdelijk opgeslagen”, vertelt Robert Veldhuizen. “Dit kan een partij grond zijn, maar ook andere stoffen. Onder meer de FUMO houdt hier toezicht op. Dit betekent dat we kijken of een partij niet vermengd wordt met andere partijen, of een partij juist wordt bewerkt en of een partij juist wordt opgeslagen. De aannemer wil zoveel mogelijk partijen weer hergebruiken. Stoffen gaan naar een locatie waar het weer verwerkt wordt tot bouwstof om weer te gebruiken op of in de dijk. Heel circulair dus.”

Leonardo Veen: “Er zijn vier soorten kwaliteiten grond. Je hebt ‘AW’, dit is “schone” grond die overal toepasbaar is. Je hebt grond met de kwaliteit ‘wonen’ en grond met de kwaliteit ‘industrie’. Daarnaast is er grond die niet meer toepasbaar is. Dit is sterk verontreinigde grond. ‘Schone AW’ grond moet bijvoorbeeld niet gemengd worden met grond die niet meer toepasbaar is. Partijen kunnen worden gereinigd, maar dat is duur. Het is dus belangrijk vrijgekomen partijen te scheiden en op de juiste wijze op te slaan in de depots.”

De toezichthouders komen zeker een paar keer per maand op de depots kijken. Ze komen met zijn tweeën en altijd onaangekondigd. “Soms komen we een week niet, maar het komt ook voor dat we in een week drie keer komen. Het hangt af van de werkzaamheden op de depots”, legt Robert Veldhuizen uit. “Als er vragen zijn, dan komen we langs als we dat nodig achten. Het toezichthouden op de Afsluitdijk staat in ieder geval elke week in onze agenda.”

“Wanneer we een overtreding zien die strafrechtelijk vervolgd wordt, maken we daarvoor een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal gaat naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak en beslist of en wat voor sanctievoorstel er komt. Een sanctie kan variëren van een boete tot een gevangenisstraf. Maar een gevangenisstraf komt eigenlijk niet voor.”

“We voorkomen liever dan we constateren”, zegt Leonardo Veen. “We geloven dat we verder komen met een advies, dan met een proces-verbaal”.
“Adviseren is belangrijk in onze functie”, vult Robert Veldhuizen hem aan. “We bedenken niet hoe een aannemer een depot het beste kan inrichten. Maar we stellen wel vragen en adviseren de aannemer waar hij allemaal rekening mee moet houden. Daarna ‘schieten’ we op een plan. Zo kan een aannemer nooit zeggen: dat hebben jullie gezegd. Daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn.”

De depots waar partijen tijdelijk worden opgeslagen zijn depot Zurich, depot Kornwerderzand en depot Breezanddijk. Leonardo Veen: “Het depot Breezanddijk was nog niet helemaal in orde toen we een  jaar geleden begonnen met het toezichthouden. Het depot was niet geordend en er ontbraken een plattegrond en borden bij de partijen.” Robert Veldhuizen legt het uit: “Wanneer je tegen een chauffeur zegt dat hij een partij moet storten bij de ‘tweede grote bult rechts’, is dat best onduidelijk. Als hij vervolgens op het depot komt en er liggen daar twee bulten grond naast elkaar met een derde bult daarachter, dan weet hij natuurlijk niet precies welke bult wordt bedoelt met ‘tweede grote bult rechts’. Zo’n chauffeur wil zijn partij graag kwijt en dan is er een grote kans dat de partij bij de verkeerde ‘bult’ gestort wordt. Een plattegrond en borden met nummers bij de partijen voorkomt verwarring en schept duidelijkheid. Nu ligt het depot Breezanddijk er goed bij”, zegt de toezichthouder tevreden, terwijl hij de plattegrond van het depot laat zien. “Ook het bouwstoffen depot Breezanddijk was, voordat we er kwamen, één grote bult. Maar ook deze is nu netjes geordend.”

Beide toezichthouders zijn tevreden over hoe de drie depots er tijdens deze controle erbij liggen. “Er zijn een paar aandachtspunten waar de aannemer wat actie op moet ondernemen. Maar dat is niet spannend. Hier hebben we advies over gegeven en we gaan er vanuit dat het bij een volgende bezoek is opgelost.”

Toezicht afsluitdijk bodem
Toezicht afsluitdijk bodem
Toezicht afsluitdijk bodem
Terug naar overzicht