• Home
  • Milieuklachten? Bel het milieualarmnummer!

Milieuklachten? Bel het milieualarmnummer!

Via het milieualarmnummer kun je 24 uur per dag, zeven dagen per week milieuklachten of -incidenten van bedrijven in Fryslân melden bij de FUMO. Denk hierbij aan overlast door stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder. We nemen klachten direct in behandeling. Ook buiten kantoortijd.

Kantoorgebouw FUMO

Onze specialisten werken samen met de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân om milieuklachten te behandelen en bijstand te verlenen bij incidenten en calamiteiten.

Wil je milieuklachten of -incidenten melden? Bel dan met het milieualarmnummer: (058) 212 24 22

Let op: Dit nummer is alleen bedoeld om overlast van bedrijven te melden, niet om klachten te melden die veroorzaakt worden door particulieren, zoals hondenpoep, burengerucht of zwerfafval. Kijk hier voor meer informatie.

Terug naar overzicht