Het Algemeen Bestuur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) vergadert op 15 december 2022 van 10:00 tot 12:00 uur. Deze openbare vergadering vindt plaats in het FUMO-kantoor aan de J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE in Grou. 

Wilt u de vergadering bijwonen? Meldt u zich dan vooraf aan via aanmelden@fumo.nl.

01: Opening en vaststelling agenda

> Agenda (pdf)

02: Conceptverslag, actielijst en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 27 oktober 2022

> Conceptverslag (pdf)
> Actielijst (pdf)
> Besluitenlijst (pdf)
> Presentaties (pdf)

03: Ingekomen stukken

04: Mededelingen

> Arbeidsmarktontwikkelingen en financiële consequenties (pdf)
> Aanpassen gemeenschappelijke regeling (pdf)
> Planning en projecten FUMO 2023 (pdf)

05: Kadernota 2024-2028

> Oplegnotitie (pdf)
> Kadernota 2024-2028 (pdf)
> Amandement (pdf)

06: Normenkader 2022

> Oplegnotitie (pfd)

07: Jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2023

> Oplegnotitie (pdf)
> Jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2023 (pdf)
> Samenvatting jaarprogramma 2023 (pdf)

08: Benoemen DB-leden

09: Presentatie arbeidsmarktcampagne en aantrekkelijk werkgeverschap

10: Rondvraag en afsluiting