Bodemkwaliteit en bodemkwaliteitskaarten

Het doel is dat schone grond schoon blijft. Dit betekent dat je een partij grond niet zomaar mag samenvoegen met een andere partij grond, tenzij hier een certificering voor is. Wil je een partij grond (hiermee wordt bedoeld alles in de Nederlandse bodem) toepassen op een andere locatie, dan moet je dit melden bij het meldpunt bodemkwaliteit. Zo’n melding moet vergezeld worden met een geldige erkende kwaliteitsverklaring. In een aantal gevallen kan een bodemkwaliteitskaart als kwaliteitsverklaring dienen. Op de grondverzetviewer Fryslân kun je vinden in welke gevallen de bodemkwaliteitskaart kan dienen als kwaliteitsverklaring. Het gebruik van de bodemkwaliteitskaart is gratis.

Let wel; de strengste klasse (de kwaliteitsklasse van de grond dat toegepast gaat worden of de functie van de locatie) is bepalend of je de toegepaste grond mag gebruiken op de betreffende locatie. Bijvoorbeeld: Je mag geen grond met de kwaliteitsklasse industrie gebruiken in een woongebied met functie wonen. De grond met kwaliteitsklasse industrie is te vervuild voor de locatie met functie wonen.  

Wanneer het gaat om een verdachte bodem of locatie is de bodemkwaliteitskaart niet meer van toepassing. Gegevens over verdachte locaties zijn te raadplegen op de website van Bodemloket. Let op, als de locatie als voldoende onderzocht op het Bodemloket weergegeven is, betekent dit niet dat er geen verontreiniging op de locatie aanwezig is. Ook als er bijvoorbeeld puin in de grond zit, spreken we van verdachte grond. In het geval van verdachte grond of wanneer de bodemkwaliteitskaart niet gebruikt kan worden, moet er een partijkeuring plaatsvinden door een erkend monsternemer of adviesbureau.