AB-vergadering 7 april 2022

Het Algemeen Bestuur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) vergadert op 7 april 2022 van 10:00 tot 12:00 uur. Deze openbare vergadering vindt plaats in het FUMO-kantoor aan de J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE in Grou. 

Wilt u de vergadering bijwonen? Meldt u zich dan vooraf aan via aanmelden@fumo.nl.

01: opening en vaststelling agenda

> Agenda (pdf)

02: conceptverslag, actielijst en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 16 december 2021

> Conceptverslag (pdf)
> Actielijst (pdf)
> Besluitenlijst (pfd)

03: ingekomen stukken

04: mededelingen

05: jaarverslag milieualarmnummer 2021

> Oplegnotitie (pdf)
> Jaarverslag

06: wijze van verantwoorden door de FUMO

> Oplegnotitie (pfd)

07: Kennismakingsronde

08: Rondvraag en sluiting