• Home
  • Omgevingswet: strengere eisen voor zwembaden

Omgevingswet: strengere eisen voor zwembaden

Sinds 1 januari 2024 vervangt de Omgevingswet veel milieuwetten. Ook de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. En dat betekent strengere normen voor de waterkwaliteit van zwembaden. Vooral de normen voor de parameters gebonden chloor en de zuurgraad (pH) zijn aangescherpt. Normen waaraan zwembaden per direct moeten voldoen. Benieuwd wat er meer is veranderd? Dat maken we duidelijk in dit artikel.

De Omgevingswet is strenger als het gaat om de controle op de waterkwaliteit. De lijst met parameters (chloor, pH, troebelheid e.d.) die zwembaden moeten meten om de waterkwaliteit vast te stellen is fors aangepast. Er zijn parameters toegevoegd én een aantal normen zijn aangescherpt.

Bekijk hier de normeringen

Per direct aan nieuwe normen voldoen

Zorg ervoor dat het zwembadwater voldoet aan de nieuwe, aangescherpte normering. Dat eist de Omgevingswet namelijk al direct vanaf de ingangsdatum. Alleen voor de nieuwe parameters geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2025. Bekijk op de website van het Informatiepunt Leefomgeving om welke parameters dat gaat. Deze overgangsregeling betekent dat je wel verplicht bent om alle parameters te meten en dat je bij een normafwijking maatregelen moet nemen. Maar dat de FUMO daarop nog niet handhavend optreedt.

Zwembaden zelf verantwoordelijk voor sluiting

Sommige parameters moeten zwembaden twee keer per dag meten. Andere parameters maandelijks. Dat is niet nieuw. De wijze waarop maatregelen genomen moeten worden daarentegen wel.

Voorheen kwam de FUMO handhaven wanneer uit maandelijkse rapportage bleek dat een parameter vaker onvoldoende scoorde. Nu zijn zwembaden verplicht zelf het bad te sluiten bij een onafgebroken reeks aan metingen met een verkeerde uitkomst. Het bad mag weer open zodra de parameter weer voldoet aan de normen.

Sluiting is afhankelijk van de klasse

Hoe lang de onafgebroken reeks mag zijn is afhankelijk van de klasse waarin de parameter is ingedeeld. Klasse 1 parameters zijn heel belangrijk en direct gevaarlijk. Klasse 2 en 3 zijn ‘iets’ minder belangrijk. Bekijk de klassenindeling.

Sluit het bad direct als een klasse 1 parameter niet aan de normen voldoet. Bij een klasse 2 of 3 parameter moet het bad sluiten bij een tweede of derde opeenvolgende normafwijking.

Wat is er nog meer veranderd?

De nieuwe regelgeving is flexibeler en geeft ruimte voor innovatie. Er staat niet meer in detail beschreven waar zwembaden aan moeten voldoen. En dat vraagt meer verantwoordelijkheid van de exploitant. Dit is wat je moet weten:

  • Vul elk bad met water van drinkwaterkwaliteit.
  • Houd bij welke incidenten plaatsvinden.
  • Stel een risicoanalyse en beheersplan op.
  • Meld ongewone voorvallen.
  • Bekijk de officiele wet- en regelgeving op iplo.nl

Wat is een risicoanalyse en beheersplan?

Hiermee toon je aan dat de wijze waarop je het zwembad exploiteert veilig is. Daarin staat onder andere hoe je letsel voorkomt en zorgt voor een goede waterkwaliteit. Lees waar dit plan nog meer aan moet voldoen. Vanaf 1 januari 2026 is het verplicht een risicoanalyse en beheersplan te hebben. Voor die tijd geldt het overgangsrecht. Heb je er al een opgesteld? Stuur het naar zwemwater@fumo.nl.

Wat is een ongewoon voorval?

Grote storingen, ongelukken of calamiteiten in- of rondom het bad meld je direct via ons alarmnummer: (058) 212 24 22. En vul daarna het formulier ‘Melding ongewone voorvallen’ in.

Heb je vragen?

We denken graag met je mee. Stuur gerust een e-mail naar zwemwater@fumo.nl of bel naar (0566) 750 300.

Terug naar overzicht