• Home
  • Zorgplicht weidevogels voor boeren en loonwerkers

Zorgplicht weidevogels voor boeren en loonwerkers

Het weidevogelseizoen is inmiddels in volle gang en in de weilanden en op de akkers liggen weer nesten, eieren en jongen van vogels. Ook voor boeren en loonwerkers is dit een drukke periode met veel werk op het land.

Zorgplicht onder de Omgevingswet

De zorgplicht bestond altijd al, maar de wetgeving is strenger geworden en maakt het nu ook eenvoudiger er tegen op te treden als hier niet aan wordt voldaan. De FUMO houdt intensief toezicht op de specifieke zorgplicht. En treedt op tegen het bewust niet naleven hiervan.
 

Daarom is het belangrijk dat de boer of loonwerker aantoont dat er een inventarisatie op het land is uitgevoerd, bijvoorbeeld door een nazorger van de lokale vogelwacht. Die kan eventueel ook met een drone nagaan wat er in het land zit.

Rekening houden met de dieren

Met de komst van de Omgevingswet is er nu de zogenoemde specifieke zorgplicht voor de bescherming van de natuur. Boeren en loonwerkers moeten voorafgaand aan de werkzaamheden op het land nagaan of er ook vogels en andere dieren in het land aanwezig zijn. Als dat zo is, moeten ze er rekening mee houden. Dit kan bijvoorbeeld door de nesten te markeren en eromheen te ploegen of te maaien.

Op de website www.grutskopusgreidefugels.nl staat informatie over hoe je zoveel mogelijk rekening houdt met weide- en akkervogels.

Gezamenlijk houden we de natuur mooier.

Rol van de FUMO

De Friese Omgevingsdienst FUMO behandelt vergunningen en houdt toezicht op het milieu en de natuur. De natuurtoezichthouders en -boa’s van de FUMO surveilleren in buitengebieden. Ze controleren of natuurwet- en regelgeving uit de Omgevingswet en de toegangsregels in Natura2000-gebieden worden nageleefd.

Terug naar overzicht