• Home
  • Jager in bezit van verboden bestrijdingsmiddel

Jager in bezit van verboden bestrijdingsmiddel

Tijdens een avondsurveillance in Smallingerland kwamen de ‘groene boa’s’ van de FUMO een jager tegen. Hij was in het bezit van een potje met daarin vermoedelijk een verboden bestrijdingsmiddel. Na onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut bleek dit het verboden bestrijdingsmiddel ‘Aldicarb’ te zijn. Voor mens en dier zeer giftig. De FUMO heeft tegen de jager proces-verbaal opgemaakt, het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bepaalt vervolgens de strafmaat. De politie neemt eventuele maatregelen over de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten van deze jager.

Gif gebruiken om roofvogels te doden

Dit soort verboden middelen worden vaak gebruikt om onder andere roofvogels opzettelijk te doden, ook wel roofvogelvervolging genoemd. Recent kwam nog in het nieuws dat er een dode zeearend was aangetroffen bij het Friese Weidum. Na onderzoek bleek deze vogel te zijn vergiftigd. De Zeearend had gegeten van een met gif bewerkte meerkoet. De ‘groene boa’s’ van de FUMO zien vaker signalen van roofvogelvervolging.

Roofvervolging is illegaal

Nederland kent een lange historie van illegale roofvogelvervolging. Hier worden verschillende manieren voor gebruikt; vergiftiging, afschot, vangen met klemmen, doorschieten van het nest of de nestbomen omzagen. Vergiftiging gebeurt vaak door met gif bewerkt jachtwild, pluimvee of bijvoorbeeld mollen neer te leggen. De roofvogels en -dieren eten het vergiftigde aas, met een zeer pijnlijke dood tot gevolg.

Onderzoek en samenwerking

De ‘groene boa’s’ doen, samen met partners, onderzoek naar daders die zich bezighouden met de vervolging van beschermde diersoorten. Ook in deze zaak is expertise ingeschakeld van de Forensische Opsporing van Politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Groene boa’s

‘Groene boa’s’ (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de FUMO houden toezicht in (Natura-2000) natuurgebieden en controleren op de natuurwetgeving die vallen onder de Omgevingswet. Hier vallen ook controles van jachtgeweeractiviteiten onder.

Terug naar overzicht